– Vi kommer inte fram till några lösningar med motparten, det är väl det enkla svaret, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO, om varför avtalet sägs upp.

Bemanningsavtalet är gemensamt för alla LO-förbund, arbetsgivarpart är Bemanningsföretagen. Runt 45 000 personer är uthyrda till LO-jobb, IF Metall är det förbund där bemanning är vanligast.

Enligt bemanningsavtalet ska den som hyrs in tjäna motsvarande snittlönen i jämförbara grupper på arbetsplatsen. Kollektivavtal inom industrin innebär att man avstår löneutrymme till deltidspension.

LO menar då att det värdet måste räknas in i det lönesnitt som ligger till grund för inhyrdas lön.

– På något sätt ska den kostnaden också ligga till grund för beräkning. Hur man löser det är en förhandlingsfråga, säger Kent Ackholt.

Han slår fast att det inte ska vara billigare att hyra in personal än att anställa, att bemanningsavtalet ska vara villkors- och konkurrensneutralt.

Även i andra frågar har parterna haft svårt att komma framåt, Kent Ackholt beskriver förhandlingsklimatet som dåligt. Det gamla avtalet hade slutdatum i söndags, men har fortsatt löpa under förhandlingarna.

Att det nu sägs upp innebär att det slutar gälla om sju dagar, då blir det också möjligt att varsla om stridsåtgärder.

LO och Bemanningsföretagen ska träffas igen på torsdag för att fortsätta förhandla om nytt avtal.

– Målsättningen är att klara av detta innan avtalet löper ut, säger Kent Ackholt.

Arbetet söker Bemanningsföretagen för kommentar.

Uppdatering: Under eftermiddagen publicerade Bemanningsföretagen en kommentar på sin hemsida, och meddelade att de inte ger ytterligare kommentarer.

– Vi erbjöd LO-förbunden redan den 27 april ett avtal som ligger på märket, det vill säga 6,5 % i avtalsvärde över en treårsperiod, alltså på samma nivå som övriga arbetsmarknaden, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius i kommentaren på hemsidan.