LÄS OCKSÅ Debatt: Striden står om 3,15 kronor i månaden – Fastighets

Almega Tjänsteförbunden är beredda att teckna avtal som innehåller låglönesatsningar med både Fastighets och Seko, förutsatt att avtalen håller sig inom märket. Vi har under hela årets avtalsrörelse respekterat märket och vi kommer inte göra något annat nu.

Från Almegas sida har vi gjort mycket tydligt att vi är beredda att diskutera många olika saker, förutsatt att vi enas om ett avtal som respekterar märket.

Men trots det anklagar Fastighets i en debattartikel oss för att vi skulle motsätta oss en låglönesatsning och vilja bryta mot industrinormeringen och det märke som etablerats i årets avtalsrörelse. Båda dessa anklagelser är helt felaktiga.

Det som däremot är sant är att Fastighets och Seko kräver mer än vad alla andra fack har fått i årets avtalströrelse. De vill ha märkets 6,5 procent men dessutom ovanpå det ha en låglönesatsning. Att Fastighets och Seko nu tar till kraftfulla stridsåtgärder och varslar om omfattande strejker mot flera viktiga företag för att spräcka det märke som satts av industrin är mycket allvarligt. Märket är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därmed utmanar och underminerar Fastighets och Seko i förlängningen den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Skulle Fastighets och Sekos strejker bryta ut skulle effekterna bli stora. I praktiken skulle man stänga delar av den redan mycket hårt pressade svenska fordonsindustrin och de varsel som lagts mot tågtrafiken skulle tydligt drabba både person- och godstrafik. Hundratusentals resenärer som varje dag använder Stockholms tunnelbana och pendeltåg för att ta sig till jobbet eller skolan, som reser med SJ:s fjärrtåg, Västtåg eller med pendeltåg i Göteborgsområdet skulle drabbas. Detta är de orimliga konsekvenser Fastighets och Seko är beredda att orsaka, för att få mer än vad andra fack fått i årets avtalsrörelse, och därmed utmana den svenska arbetsmarknadsmodellen.

LÄS OCKSÅ Debatt/Slutreplik: Almega ointresserade att ändra på löneorättvisor – Fastighets

Från Almegas sida är vi helt inställda på att respektera det märke som industrins parter satt, och värna vår arbetsmarknadsmodell. Vi och förbunden inom Almega tecknar nu för var dag som går allt fler avtal, med bland annat Unionen, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Ledarna. Alla respekterar och håller sig inom märkets 6,5 procent på tre år.

På samma sätt är Almega Tjänsteförbunden beredda att komma överens även med Fastighets och Seko om ett treårsavtal med en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks.

Anna-Karin Hatt, vd Almega