LÄS OCKSÅ Debatt/Replik: Almega respekterar märket – Anna-Karin Hatt, vd

För att gå i närkamp med löneorättvisor måste man alltid börja någonstans. Just nu betyder det att vi i Fastighets tar strid för 3,15 kronor ytterligare i påslag för de lägst avlönade på avtalsområdet för Almega Fastighetsarbetsgivarna. Det är en summa som väl ryms inom den industrinormering som gjorts upp.

Vi i Fastighetsanställdas Förbund står för ordning och reda, även i avtalsrörelsen. Spelreglerna är enkla. I enlighet med LO-samordningen har ett industrinormerande avtal slutits. Den innehåller löneökningar i procent och en låglönesatsning.

I striden om nytt avtal för fastighetsarbetarna i Almegaföretag handlar det i värde om 9,44 kronor på tre år. Det är 3,15 per månad för dem med de lägsta lönerna. Detta vägrar arbetsgivarorganisationen Almega acceptera.

Nu prövas industrinormeringen, med en låglönesatsning, i det första avtalet med Almega för ett LO-förbund. Mot bakgrund av siffrorna jag redovisat går det att säkert påstå att det knappast är skillnaden i pengar som vägleder dem. För dem handlar det om ideologi, och prestige. För dem tycks löneklyftor ha ett egenvärde. De vill att de med de sämsta lönerna ska ha ännu sämre löner. Tråkigt, men det är så striden ser ut.

LÄS OCKSÅ Debatt/Slutreplik: Almega ointresserade att ändra på löneorättvisor – Fastighets

Det är ett högt spel som Almega har dragit i gång. Vi har begärt sympatiåtgärder från de andra tretton LO-förbunden och jag vet att alla förbunden står bakom oss i kampen för låglönesatsning.

Nu är den stora frågan om ledningen på Almega och några andra ledande talesperson i svenskt näringsliv verkligen tycker att principer och prestige är värda den här striden. I mina ögon talar deras agerande ett språk som underminerar det viktiga industriavtalet.

Vi inom Fastighets, tillsammans med de andra LO-förbunden, vet när det är dags att visa vad enighet betyder i kraft. Vi försöker inte tillskansa oss något som vi inte har rätt att få. Vi står upp för den svenska modellen med industrinormerande avtal. Det har vi visat i handling genom alla år. Industrinormeringen ger styrka och trygghet. Den ger reallöneökningar för löntagarna.

Almega och andra tongivande talespersoner verkar stå för något annat. I Fastighets vet vi vad som bygger Sverige starkt och tryggt och det är inte att slå och söndra.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets