– Vi har en motpart som vägrar ge våra medlemmar samma löneökningar som alla andra fått på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko i en kommentar till varslet.

Han säger att Almega kräver att Sekos medlemmar ska betala, till exempel med försämrade arbetstider, för en löneökning i nivå med det märke som industrins parter satt.

– Många av våra medlemmar har redan i dag arbetstider som gör att de inte kan få ihop ett fungerande privatliv. Nu kräver Almega ytterligare försämringar, säger Valle Karlsson.

Seko anser, liksom övriga LO-förbund, att märket i årets avtalsrörelse innebär avtal värda 6,5 procent på tre år, plus en låglönesatsning. Det innebär att arbetsgivarna ska betala extra till lönepotterna för alla som tjänar under 24 000 kronor i heltidslön, och att det alltså ska vara utöver avtalens värde på 6,5 procent.

För en vecka sedan varslade även Fastighetsanställdas förbund med samma krav gentemot just Almega; 6,5 procent plus låglönesatsning. Deras strejk kan bryta ut redan på måndag, fyra dagar senare träder Sekos varsel i kraft.

Almegas linje är att kraven som Fastighets och Seko ställer går utöver industrins märke, att en eventuell låglönesatsning i stället ska rymmas inom ett avtalsvärde på totalt 6,5 procent.

– Det är väldigt problematiskt att Seko nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i en kommentar till varslet.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega, har innan varslet sagt till Arbetet att Almega har avtal som ska skrivas senare där en låglönesatsning utöver 6,5 procent skulle innebära ett totalt avtalsvärde på 8,1 procent.

– Om vi 2020 kommer sitta i en avtalsrörelse där det tecknats avtal på mellan 6,5 procent och 8,1 procent, då har vi inte samma modell längre. Då kommer det nog inte finnas någon normering längre, säger han med syftning på den nuvarande ordning där industrin sätter lönenormen.

Stefan Koskinen hävdar att de avtal som hittills tecknats inom LO i år har hållit sig till ett totalt värde på 6,5 procent trots låglönesatsning – han nämner bland annat att Svensk Handel fått igenom ändrade arbetstidsregler av stort värde. Han bekräftar att just ändrade arbetstidsregler är ett byte som Almega skulle kunna tänka sig med Fastighets och Seko för att gå med på en låglönesatsning som ryms inom 6,5 procent.

LO-förbunden menar tvärtom att de avtal som hittills har tecknats, bland annat inom handeln, har inneburit att låglönesatsningen har kommit ovanpå de 6,5 procenten.

Andra frågor som diskuterats i förhandlingarna om nytt spårtrafikavtal gäller bland annat pension, där Almega vill ha betalt med andra ändringar i avtalen för att avsätta en del av löneutrymmet till pensioner.

Även omställlningsvillkoren för dem som inte längre kan köra tåg av medicinska skäl finns på bordet.

Strejkvarslet är lagt i tre steg, där konflikten bryter ut den 12 maj för att sedan utökas den 16e och den 19e. I första steget tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och anläggningspersonal ut i strejk i Stockholmsområdet.

Seko har ungefär 10 000 medlemmar på avtalsområdet.

Läs mer om strejk

Debatt: Striden står om 26 öre – Magnus Pettersson, Fastighets

Fastighets lägger nya varsel mot Almega

Risk för strid om bemanningsavtal

LO enigt bakom Fastighets

Fastighets varslar om strejk mot Almega