Fastighets har varslat om strejk för fastighetsskötare vid sju företag från och med den 8 maj. Fastighets kräver löneökningar på totalt 6,5 procent under tre år plus en låglönesatsning.

Almega Fastighetsföretagen har sagt nej till det kravet och anser att en eventuell låglönesatsning måste rymmas inom kostnadsramen på 6,5 procent.

I dag, fredag, har LO:s styrelse behandlat strejkvarslet och uttalat sitt ”fulla och enhälliga stöd” för Fastighets. Striden gäller ”själva kärnan i årets LO-samordning, som innehåller en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor”, skriver LO-styrelsen.

I de normerande LO-avtalen inom industrin, som slöts den 31 mars, finns låglönesatsningen med, och för den fortsatta avtalsrörelsen är det avgörande att samtliga parter respekterar detta märke, enligt LO-styrelsen.

– Självklart är det en styrka för oss att hela LO stöder oss, säger Jari Visshed, tredje vice ordförande i Fastighets, som Arbetet intervjuar minuterna innan han ska träffa medlarna Erland Olauson och Anders Lindström för ett första samtal.

Almega hävdar att de avtal som slutits inom handeln och hotell- och restaurangbranschen nyligen inte ökar arbetsgivarnas kostnader med mer än 6,5 procent under tre år. Låglönesatsningen har här balanserats med eftergifter från facket i andra frågor, enligt Almega. På frågan hur de här avtalen ska tolkas svarar Jari Visshed:

– Svensk Handels och Visitas avtal är inte normerande. Det är industrins avtal som är märket. Vi tar rygg på dem.

Varken Fastighets eller Almega vill säga hur höga lönerna är för de fastighetsskötare som berörs av avtalet. De är inte heller överens om hur löneläget ser ut.

Enligt Fastighets har Almega i år haft svårigheter att få fram pålitliga lönesiffror (Arbetet har inte kunnat få en kommentar från Almega).
Det gör det svårt att säga hur mycket låglönesatsningen skulle höja lönerna.

Men det avtal som nyligen slöts för fastighetsskötarna i de kommunala bostadsbolagen (som ingår i arbetsgivarorganisationen Fastigo) ger viss vägledning. Där betyder låglönesatsningen att lönenivån under tre år höjs med totalt tio kronor extra i månaden.

– Lönerna för fastighetsskötare på Almega Fastighetsföretagens område brukar ligga på ungefär samma nivå som på Fastigos område, eller snäppet högre, säger Jari Visshed.

Det skulle betyda att striden handlar om löneökningar på högst tio kronor extra under en treårsperiod, kanske mindre. Det betyder omkring tre kronor extra vart och ett av de tre år som avtalet gäller – en siffra som understryker att striden inte handlar om pengar, utan principer.

– Parallellt med avtalet för fastighetsskötare inom Almega Fastighetsföretagen förhandlar vi med Almega om två andra avtal: specialserviceavtalet, som löpte ut den 31 mars, och städavtalet, som löper ut den 31 maj, säger Jari Visshed. I alla tre förhandlingarna är attityden från Almega att låglönesatsningen måste rymmas inom 6,5 procent.

Medlarna i konflikten utsågs av Medlingsinstitutet på torsdagen. Erland Olauson, tidigare avtalssekretare vid LO, är opartisk ordförande inom Industriavtalet, och lade den 30 mars i år fram den hemställan som teknikavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall baseras på. Anders Lindström har tidigare varit generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Läs mer om Fastighets avtal

Fastighets varslar om strejk mot Almega

• Klart med avtal mellan Fastighets och Fastigo