LÄS OCKSÅ Facket och arbetsgivarna bråkar om flexibla arbetstider

LÄS OCKSÅ Ledare Special: Det handlar striden om arbetstider om – Martin Klepke

Fem råd till förhandlare

• Beakta reglerna. Arbetsgivare är skyldiga att vidta åtgärder för att motverka att arbetstidens förläggning skapar ohälsa. Det slås fast i Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Återhämtningen lyfts där som en nyckelfaktor, glöm inte den.

• Undvik komprimerade arbetstider. Det kan gälla dygnsvila som är kortare än elva timmar, många arbetsdagar i följd, långa arbetspass eller omfattande övertid.

• Tänk långsiktigt. Kom ihåg att arbetstidslagen anger de yttersta gränserna för arbetstid. För långsiktig hållbarhet kan det vara klokt att bland annat öka dygnsvilan till utöver den lagstiftade.

• Uppmuntra delaktighet. Ett av de folkhälsopolitiska mål som riksdag och regering har antagit pekar ut delaktighet och inflytande i samhället som en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Utifrån detta är det rimligt att arbetstagare kan påverka sina arbetstider.

• Tänk nytt. Avtalen bör gärna uppmuntra arbetsplatser att pröva nya, kreativa, arbetstidsmodeller. Risken är att fastna i hur man alltid löst exempelvis arbetstidsförkortning, kanske finns det andra sätt!

Fem råd till arbetstagare som själva kan planera schemat

• Tänk på återhämtningen. Att prioritera långa ledigheter innebär intensiva arbetsperioder. Det ökar risken för arbetsstress, sömnbrist, ihållande trötthet och kan på sikt vara negativt för hälsan.

• Kompromissa med kollegorna. Alla kan inte få igenom sina önskemål. Det är viktigt att planeringen hanteras rättvist så att alla kan ta del av fördelarna med att få välja arbetstider.

• Lyft konflikter. Om du upplever att schemaplaneringen leder till konflikter i gruppen, ta upp det med chefen. Personalgrupp, chef och schemaplanerare måste då utveckla bättre rutiner.

• Okej jobba hårt ibland. Att någon gång per år välja att arbeta komprimerat för att få längre ledighet innebär inga långsiktiga hälsorisker. Dock kan det leda till ökad trötthet och sömnbrist i samband med skiftarbete.

• Skaffa kunskap. Förbättra dina kunskaper om hur schemaläggning påverkar hälsa och återhämtning. Det ger praktiska verktyg för att motverka problem med oregelbundna tider. Du kan också begära att din arbetsgivare utbildar personalen.

Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Arbetet har tillsammans med andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu.

Läs mer om arbetstid hos de olika LO-förbundens medlemstidningar som också publiceras i dag.

• Hotellrevyn

• Elektrikern

• Kommunalarbetaren

• Sekotidningen

• Handelsnytt

• Fastighetsfolket

• Mål&Medel

• Dagens Arbete

• Transportarbetaren

• Målarnas facktidning

Läs Arbetets tidigare artiklar om vad arbetsgivarna kräver gällande tid i avtalsrörelsen:

• Arbetstider i arbetsgivarnas skottlinje

• Hela listan: Så mycket vill arbetsgivarna kunna utöka placeringen av anställdas ordinarie arbetstid

• Podd: ”Vem ska ha makten över din fritid?” – avsnitt 5 av Lönekampen med Linda Flood, Jenny Berggren och gästen Marie Edholm från Dagens Arbete

• Lagerarbetaren: ”Jag tycker nog vi ska få vara lediga den tiden vi vill och behöver”

• Träarbetaren: ”Företagen kommer att utnyttja det här utan hänsyn till våra hemförhållanden”