Clock Isolated on White. Rasterized copy

Handeln

Nu: 7-18

Yrkar: 05-24

Inom partihandeln vill Svensk Handel ändra det centrala avtalets ramar så att ordinarie arbetstid kan läggas ut mellan 5 och 24 alla veckans dagar. I dag gäller 7-18 på vardagar, 7-12 på lördagar. Tider utöver detta regleras i lokala avtal, det brukar kallas att facket har veto gällande tiderna. I detaljhandelsavtalet görs mindre yrkanden om arbetstider.

Clock Isolated on White. Rasterized copy

Byggsektorn

Nu: 6.45-16

Yrkar: 6-18

Sveriges Byggindustrier vill att ordinarie arbetstid på byggavtalet ska läggas ut mellan 6 och 18, i dag gäller  6.45-16.00. I väg- och banavtalet med Seko vill de ha rätt att lägga ut veckans 40 timmar även på helger och med längre pass än åtta timmar.

Även Installatörsföretagen vill vidga ramarna för ordinarie tid, de önskar sig 6-19, måndag till fredag. I alla avtalen önskas också ökat utrymme för lokala överenskommelser.

Clock Isolated on White. Rasterized copy

Industrin

Nu: 150 timmar övertid

Yrkar: 200 timmar

Teknikföretagen vill höja taket för övertid. Liksom Teko vill de också utöka arbetstidskorridoren (en arbetstidskorridor på två timmar innebär att arbetstiden kan kortas eller förlängas med upp till två timmar på en arbetsdag). Det handlar om regler om hur mycket tid som kan flyttas mellan arbetsdagar, beroende på hur mycket det finns att göra.

Ikem vill införa en arbetstidskorridor på två timmar per arbetspass. Trä- och möbelföretagen önskar sig också ökad möjlighet att variera tiden.

Även Industriarbetsgivarna och Livsmedelsföretagen har yrkanden om arbetstider, men vill inte gå in på detaljer.

Och det finns mer …

• Besöksnäringen: I dag ska samråd med anställda ske senast fjorton dagar innan ett ändrat schema börjar gälla. Visita vill att samrådet i stället ska kunna hållas sju dagar innan.

• Svensk Scenkonst vill ha utökade ramar för ordinarie arbetstid, möjlighet till lokalt avtal om undantag från dygnsvilan samt möjlighet till lokalt avtal om nattarbete.

Läs mer om arbetstid

Arbetstider i arbetsgivarnas skottlinje

Lagerarbetaren: ”Jag tycker nog vi ska få vara lediga den tiden vi vill och behöver”

Träarbetaren: ”Företagen kommer att utnyttja det här utan hänsyn till våra hemförhållanden”

Facket och arbetsgivarna bråkar om flexibla arbetstider

Ledare Special: Det handlar striden om arbetstider om – Martin Klepke