Länge låg antalet inkomna mål till Arbetsdomstolen (AD) på runt 400 per år. För 2015 var siffran den lägsta på fem år, då kom 336 arbetsrättsliga fall in till AD.

I fjol sjönk det ytterligare, då tog domstolen bara emot 294 mål. Det framkommer i domstolens årsredovisning.

2013 kom 407 mål in till domstolen och 2014 var siffran 403. Sedan dess har alltså antalet mål som kommer in sjunkit. Domstolen skriver att den inte vet varför måltillströmningen har minskat.

”Det är svårt att dra slutsatsen att det är en permanent nedgång i måltillströmningen då det historiskt sett har förekommit nedgångar under perioder om ett till två år”.

Nu ska Arbetsdomstolen analysera varför antalet mål som kommer in har minskat, meddelar domstolen i sitt budgetunderlag till regeringen.

– Vi vet inte vad det beror på, kanske kan de som ger in fallen svara på det, säger Nina Bengtsson, domstolsadministratör på Arbetsdomstolen.

LO-TCO Rättsskydd är en av de parter som tar fall till AD. Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger till Arbetet att han inte vet varför allt färre mål når domstolen.

– Det har väl gått lite upp och ner genom årens lopp utan att någon kunnat förklara varför. Det enda jag kan tänka mig är att det brukar vara lite färre mål när man har avtalsrörelse, det binder mycket resurser.

LO-TCO Rättsskydd drev något färre fall i fjol, men Dan Holke konstaterar att det sjönk från en hög nivå 2015.

– Det var mer en återgång till det normala läget.

Främst är det färre så kallade A-mål som når Arbetsdomstolen. Det är mål som kommer direkt till AD och där domstolen är enda instans. Men även B-målen har minskat, alltså de mål som överklagats efter ett avgörande i en tingsrätt.