Under 2015 skickades totalt 336 arbetsrättsliga fall in till Arbetsdomstolen (AD). Vanligtvis brukar årsstatistiken landa på runt 400 ärenden. Domstolen själv säger sig inte kunna uttala sig om orsaker i den egna årsredovisningen.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, har inte heller något svar.

– Vi upplever ingen minskning hos oss. Men det känns som det bara är vi som stämmer.

Han hänvisar till tidningen Lag & Avtals genomgång av samtliga fall som kommit in till domstolen. Av de fall som går direkt till AD kom närmare nio av tio från fackförbunden. Unionen var de som stämde mest förra året. Sex procent kom från arbetsgivarhåll. Och lika stor andel från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Den vanligaste striden som går till domstol handlar om las-tvister, 42 procent. Sedan kommer tvister om mbl, följt av lönetvister, kollektivavtalstolkning och minst antal ärenden rör diskriminering.

Under förra året avgjordes totalt 357 mål i AD. 177 fanns kvar vid årets slut och väntar på avslut. Snittiden för ett mål som når dom var 14 månader från att det kom in till domstolen.