LÄS OCKSÅ Fick betala tillbaka 30 000 till a-kassan

Att anlita ett faktureringsbolag kan vara bekvämt för den som frilansar men vill slippa strulet med ett eget företag. Bolaget fakturerar uppdragsgivaren och den som utför arbetet får sin löneutbetalning som på vilket jobb som helst.

Enkelheten har fått många frilansare att välja metoden som just nu växer stort. Enligt branschens egna siffror fakturerade omkring 18 000 personer via sådana företag under 2015, en ökning med omkring 50 procent sedan året innan.

Faktureringsbolagen, som själva kallar sig för egenanställningsföretag, menar att det handlar om en vanlig anställning med den trygghet som en anställning innebär. De menar att du har rätt till a-kassa mellan uppdragen, eftersom du är anställd och inte en egen företagare som måste avsluta all verksamhet för att kunna få a-kassa.

Men det är en sanning med modifikation, eftersom a-kassorna ofta inte håller med. Det visar Arbetets granskning. I många fall kan a-kassorna räkna den som är anställd av ett egenanställningsföretag som företagare. Personen kan då nekas a-kassa, eller i värsta fall tvingas betala tillbaka tidigare utbetalda pengar.

LÄS OCKSÅ Så har domstolarna dömt i fyra fall om egenanställdas rätt till a-kassa

Arbetet har frågat alla 27 a-kassor hur de hanterar egenanställdas möjlighet att få a-kassa. Osäkerheten är stor. De 21 a-kassor som svarat att de har hanterat frågan menar att beslut tas från fall till fall. Frågor som hur många kunder den sökande har haft, om arbetet utförts under eget ansvar, med egna verktyg eller med arbetsledning, vägs in i en samlad bedömning. Flera säger dock att de oftare slår fast att den sökande är företagare än tvärtom.

Det är dessutom en bedömning som går att få först efter att man har sökt ersättning. A-kassornas regler förbjuder nämligen förhandsbesked. Lika oklart är det hos domstolarna. Arbetet har hittat fyra domar från de två senaste åren som berör frågan: Två gav frilansaren rätt till a-kassa, i de två andra blev det avslag.

Unionens a-kassa får ofta hantera personer som är anslutna till egen-anställningsföretag,

– Det är verkligen komplicerat. Man bortser från faktureringsbolaget och tittar i stället på den enskilde och hur arbetssituationen ser ut. Liknar det en anställning eller liknar det ett eget företagande? säger Anna-Lena Leksell, försäkringsansvarig på förbundets a-kassa.

LÄS OCKSÅ Krönika: Egenanställda på minerad mark – Yonna Waltersson

På sin hemsida uppmanar företaget Frilans finans, det största av faktureringsbolagen, sina kunder att undvika ord och begrepp som ”faktura” ”kund” och ”sköter mig själv”. Detta för att inte tjänstemannen på a-kassan ska se dem som fakturerar via Frilans finans som företagare. Det är Anna-Lena Leksell kritisk till.

– Det tycker jag är lite märkligt, dels att man uttalar sig kring hur a-kassorna ska bedöma frågor, dels att man rekommenderar någon att svara på ett visst sätt.

Skulle ni vilja se en lagändring för att förtydliga situationen?
– Det har nämnts flera gånger i utredningar. Man kommer ofta fram till att det är för komplicerat att lagstifta om. Vi ser fram emot att få domar som kan ge mer klarhet, säger Anna-Lena Leksell.

Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet, ska i mars vara klar med en utredning om ”arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv” på uppdrag av regeringen.

Utredningen har inte i uppdrag att titta på just a-kassereglerna – men frågan berörs när man ska reda ut vem som egentligen har ansvar för arbetsmiljön i egenanställningsföretagen.

Han har läst samma domar som Arbetet och menar att otydligheten i a-kassereglerna innebär ett problem.

– Man kan konstatera att det finns en utmaning i egenanställningsföretagen beroende på den oklara rollfördelningen. Där har vi ett problem och det är regeringens sak att gå vidare med, säger han.

Stephen Schad är vd för Frilans finans och ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation. Han är mycket kritisk till hur a-kassorna, enligt honom, gör ”generella bedömningar på väldigt vaga grunder”.

– Jag skulle vilja säga att a-kassan begår systematiska övergrepp på arbetstagarna på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden, säger han.

Han tycker dock inte att lagen behöver ändras. I stället är det tolkningen av den hos a-kassor och domstolar som behöver uppdateras.

– Det som behövs är att ansvarig minister går in och ger direktiv om vad som gäller.

Hur svarar du på kritiken om att Frilans finans uppmanar de anställda att undvika vissa ord i kontakten med handläggaren på a-kassan?
– Vi försöker informera våra arbetstagare om deras arbetsrättsliga status. Även om de har ett stort mandat att företräda sitt egenanställningsföretag är de fortfarande arbetstagare. Vi måste förklara hur det fungerar arbetsrättsligt, så att de inte tror att de är företagare och använder den typen av vokabulär, säger Stephen Schad.

Företagare eller anställd?

• Om du ses som företagare eller anställd kan avgöra om du har rätt till a-kassa eller inte. En företagare måste lägga ner sin verksamhet helt för att kunna få a-kassa medan en anställd kan jobba timmar och få a-kassa för resten av tiden.

• I lagen finns inte några tydliga regler för om en uppdragstagare ska ses som en företagare eller anställd. Eftersom lagstiftarna sett frågan som för komplex har man i stället överlåtit till domstolarna att genom domar ta fram praxis i frågan.

• För att reda ut saken gör a-kassan en samlad bedömning av frågor som uppdragstagarens självständighet, hur man skaffar uppdragen och i vilken omfattning man varit inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Egenanställd – så funkar det

• Det finns många uppdragsgivare som bara vill anlita F-skattare. Därför ansluter sig frilansare som utför tillfälliga uppdrag med A-skatt till egenanställningsföretag (till exempel Frilans finans, Cool company).

• Företaget fakturerar uppdrags-givarna mot viss provision (6 procent är vanligt), redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten av pengarna som lön till frilansaren.

• Juridiskt innebär det att frilansaren är anställd hos egenanställningsföretaget, som då också är den
juridiska uppdragstagaren gentemot kunden.

Källor: Skatteverket, Frilans finans