Torbjörn Johansson och Ola Petterson, LO. Foto: TT

Torbjörn Johansson och Ola Petterson, LO. Foto: TT

LÄS OCKSÅ Debatt: Osäker värld kräver låga avtal – Svenskt Näringsliv

Peter Jeppsson och Bettina Kashefi från Svenskt Näringsliv skriver på Arbetet Debatt att det är viktigt att avtalen i årets avtalsrörelse stärker konkurrenskraften. 

I sak finns det inget att invända mot att värna konkurrenskraften. Sverige är en liten, öppen exportberoende ekonomi och för LO är det självklart att vi ska ha avtal som tar hänsyn till svensk konkurrenskraft. Det är också något som har präglat svenskt lönebildning i drygt tjugo och så även denna avtalsrörelse. Men att värna konkurrenskraften är inte detsamma som att säga att löneökningarna ska vara låga, vilket Svenskt Näringsliv pläderar för.

Lönerna i ekonomin ska varken öka för långsamt eller för snabbt. Det förstnämnda leder till låg efterfrågan, en mindre rättvis fördelning av det som produceras i ekonomin och riskerar dessutom att leda till för låg inflation. Det sistnämnda riskerar att underminera svenska företags konkurrenskraft och kan på sikt bidra till för hög inflation.

Utgångspunkten måste därför vara att ta ut väl avvägda löneökningar som gör att ingen av dessa scenarier blir verklighet. Det handlar alltså om att ta hänsyn till konkurrenskraft, inflationsmål och produktivitetsutveckling samtidigt som lönerna ska fördelas rättvist. Det är denna metod vi använder oss av i alla avtalsrörelser och den här avtalsrörelsen är inget undantag.

Svenskt Näringsliv menar dock att utvecklingen den senaste tiden ökat osäkerheten kring vart ekonomin är på väg och att löneökningarna därför bör hållas tillbaka. Som argument för detta anförs att Donald Trump valts till president i USA och att Storbritannien röstat för ett utträde ur den Europeiska Unionen.

Självklart finns det en risk att detta leder till protektionism som också påverkar världsekonomin. Men det är viktigt att påpeka att trots denna risk, så pekar prognoserna på högre global tillväxt i år och nästa år jämfört med 2015 och 2016. Dessutom ser läget för svensk ekonomi  fortsatt ljust ut med prognoser om högre tillväxt och minskad arbetslöshet.

Att Svenskt Näringsliv tycker att våra avtalskrav är för höga är inte särskilt förvånande. Det tycker de nämligen alltid; oavsett hur konjunkturen, omvärlden och situationen i Sverige ser ut.

Om den senaste tidens politiska händelser ska ha någon påverkan på avtalsrörelsen är det snarast i motsatt riktning mot vad Svensk Näringsliv föreslår. Valet av Trump och utfallet i Brexit-omröstningen understryker behovet av att fördela välståndet i våra länder mer rättvist, annars riskerar högerpopulism och protektionism att vinna mark.

Detta är en insikt som sprider sig allt mer. Häromdagen rapporterade TT att flera näringslivstoppar däribland Annika Falkengren, SEB, och Börje Ekholm, Ericsson var oroliga för de växande inkomstklyftorna. Eller som Caspar von Koskull, Nordea, uttryckte det: ”För att motverka utvecklingen måste globaliseringens vinster fördelas på ett bättre sätt”

Kanske är det något Peter Jeppsson och Bettina Kashefi skulle ta till sig av?

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare
Ola Pettersson, LO:s chefsekonom