STOCKHOLM 20160118 MÂlare protesterar mot farliga ‰mnen i vattenbaserad f‰rg. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mer arbetskläder, bättre personalutrymmen. Höjd pension, utökad arbetstidsförkortning. Det är några av Målareförbundets krav inför omförhandlingarna av måleriavtalet.

På onsdagen lämnade Målareförbundet sina avtalsyrkanden till Måleriföretagen. Enligt sin hemsida vill Måleriföretagen vara Sveriges bästa och mest moderna bransch- och arbetsgivarorganisation, med moderna och flexibla avtal. Fackets yrkanden tar avstamp just i att det ofta talas om ”moderna avtal”.

Texterna som förklarar yrkandena slår fast vad som kännetecknar ett sådant avtal ur fackets perspektiv. Det landar i yrkanden om bland annat mer omfattande tillgång till arbetskläder på arbetsgivarens bekostnad, och om separata omklädningsrum för kvinnor respektive män.

Vidare skriver Målareförbundet att ett modernt avtal bidrar till att förbättra förutsättningarna för de anställda och företagen. Det leder fram till krav på uppstartsmöten på nya arbetsplatser, utifrån en checklista som finns med i yrkandena. Utöver detta vill facket bland annat ha ökade avsättningar till tjänstepensionen och utökad arbetstidsförkortning (se lista nedan).

Lönekraven följer LO-samordningen; 2,8 procent samt en extra satsning på dem som tjänar under 24 000 i månaden.

Hur dramatiskt arbetsgivarnas bild av ett modernt avtal skiljer sig från dessa fackliga definitioner får vi veta mer om den 22 februari. Då lämnar Måleriföretagen sina yrkanden till facket. Men i en kommentar till fackets krav säger Stefan Olsson, förhandlingsordförande på Måleriföretagen, att kraven till stor del har för stort fokus på detaljreglering.

– För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, fortsätter han.

Förra året var avtalsrörelsen i måleribranschen infekterad. Arbetsgivarna ville ändra finansieringen av ackordslönesystemet, vilket facket uppfattade som en attack mot hela systemet. Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand tar upp detta i en kommentar till årets yrkanden.

– Om man tänker sig att i likhet med förra årets avtalsrörelse underminera och attackera vårt gemensamma ackordssystem så kommer det allvarligt att påverka samtalsklimatet och utgången av årets avtalsrörelse, säger han.

Målarnas 13 viktigaste krav

1. Löneökningar på 2,8%, lägst 672 kronor.
2. Höjda lägsta löner.
3. Samtliga ersättningar i avtalen höjs.
4. Ett utvecklat utbildningsavtal för lärlingar.
5. Arbetskläder, glasögon och säkra tjänstebilar.
6. Höjningar i ackordsprislistan.
7. Höjd extra pension.
8. Extra pension vid graviditetspenning.
9. Skäliga reseersättningar.
10. Ett konkurrensneutralt servicearbetaravtal.
11. Reglering av den personliga integriteten.
12. Förbättrade regler för personalutrymmen.
13. Utökning av arbetstidsförkortningen.