LÄS OCKSÅ Skogsarbetare fick för lite pengar – får ändå ingen ersättning

Arbetet har tidigare berättat om de kamerunska skogsarbetare som fått för lite lön och ersättning från företaget Skogsnicke. Skogsarbetarna jobbade med att sätta plantor i Västerbottens skogar och kom 2011 till Sverige med löfte om avtalsenliga löner och villkor.

Därefter gick Skogsnicke i konkurs och lön och andra ersättningar uteblev.

Arbetarna stämde företaget men i en dom den 30 december förra året slog Umeå tingsrätt fast att de inte skulle få någon ersättning. Visserligen höll domstolen med om att sex av sju arbetare fått för lite pengar. Men tre av dem hade redan gjort en förlikning med arbetsgivaren. I de tre andra fallen menar domstolen att arbetsgivaren inte har ett personligt skadeståndsansvar.

LÄS OCKSÅ Utnyttjade skogsarbetare får sin lön

Men nu överklagar arbetarna domen, rapporterar Västerbottenskuriren. I överklagan framgår, enligt tidningen, att arbetarna både vill ha det skadestånd de begärt och att de vill befrias från att betala skogsentreprenörens rättegångskostnader, totalt nästan en miljon kronor.

Hovrätten har ännu inte beslutat om prövningstillstånd.

LÄS OCKSÅ Ledare: Hög tid att göra erbjudanden om jobb rättsligt bindande