NYMartin-K-webbledartopp

Denna vecka hålls slutpläderingar i det uppmärksammade målet där företaget Skogsnicke under 2011 grovt utnyttjade arbetskraft från Kamerun. Arbetarna lockades till skogsarbete i Sverige med erbjudanden om rimliga löner. Men väl här erbjöds de extremt låga löner och fick i vissa fall ingen lön alls.

Det här var, som programmet Uppdrag Granskning visade 2011, ett sällsynt grovt fall av utnyttjande. Det är också anledningen till att det över huvud taget blev en rättegång. Hade arbetsgivaren nöjt sig med att dumpa lönerna till hälften skulle det varit helt lagligt. Och det är här det stora, stora felet finns.

Svenska företag kan helt lagligt skicka jobberbjudanden till människor utanför EU där arbetare lovas 28 000 kronor i månaden men där lönen sänks till 13 000 kronor när arbetarna väl är i Sverige. Denna uppenbara lurendrejerilag infördes 2008 av Alliansen med stöd av Miljöpartiet.

Sedan dess har MP bytt fot och i nästa vecka lägger en regeringsutredning äntligen fram ett förslag på hur jobberbjudandena ska kunna göras juridiskt bindande.

Regeringsutredningen är redan försenad. När den läggs fram får det inte bli mer långbänkshalande. Det ska inte behöva ta längre tid att få bort denna obegripliga avart i svensk lagstiftning som rättsligt legitimerar rent bedrägeri