De kamerunier som kom till Sverige och planterade skog får nu sin rättmätiga lön. Fack och arbetsgivare har träffat en överenskommelse om att entreprenören Skogsnicke ska betala avtalsenlig lön.

GS-fackets avtalssekreterare Tommy Andersson säger till Dagens Arbete att det handlar om 5 000—20 000 kronor per person.

Kameruniernas jobb för en slavlön belystes av SVT:s Uppdrag granskning och arbetsgivarorganisationen SLA lovade då att rätt lön skulle betalas.