LÄS OCKSÅ Annika Strandhäll ”Vi är beredda att ändra lagen”

Att våld i nära relationer ofta leder till sjukskrivning har Socialstyrelsen tidigare konstaterat. Men kunskapen behöver öka. Regeringen ger därför Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att närmare analysera sambandet.

I ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro som presenterades hösten 2015 skrev regeringen att kunskapen om de bakomliggande orsakerna till den stigande sjukfrånvaron behöver öka. Regeringen pekar på studier som visar att ”bakomliggande social problematik är en möjlig orsak till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning”.

ISF ska i uppdraget identifiera och analysera sociala faktorer som kan leda till sjukskrivning. Förutom våld i hemmet kan det bland annat handla om beroendeproblem.

Senast 3 maj 2018 ska slutsatserna redovisas för socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Strandhäll har i en tidigare intervju med Arbetet kommenterat de ökade sjukskrivningarna. Hon pekade då på att arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar. Efter att hon i somras drog tillbaka ett kritiserat förslag om hälsoväxling, där arbetsgivarna skulle betala en del av sjukskrivningen från dag 91, står hoppet nu till avsiktsförklaringar från stat, kommun och landsting samt privata sektorn där de lovar agera för att minska de höga sjuktalen.

– Ett par saker som jag särskilt skulle vilja lyfta fram som viktiga, inte minst för kommun- och landstingssektorn, är att man måste skapa ett aktivt hälsofrämjande arbete och en uppföljning av sjuktalen på en mer strategisk nivå än vad som funnits tidigare, sa Strandhäll i intervjun från tidigare i december.

Budskapet då var att parterna måste minska sjuktalen genast, annars kan ny lagstiftning eller sanktioner mot arbetsgivare vänta.

I sitt uppdrag ska ISF ska även utvärdera hur Försäkringskassan jobbar med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden. Den här delen av uppdraget ska vara klart 1 december 2017.