Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare på TCO.  Foto: Christine Olsson/TT

Det var faktiskt Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som myntade begreppet ”livspusslet” i samband med en kampanj under valrörelsen 2002

– Många medlemmar ville att vi skulle driva de här frågorna. Arbetslivet hade börjat bli allt mer gränslöst och begreppet arbetstid började luckras upp vilket gick ut över livet utanför arbetsplatsen, säger Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare hos TCO.

LÄS OCKSÅ De har fått Livspusslet att gå ihop

 

Forskning och olika rapporter visar att det egentligen inte hänt något avgörande sedan 2002. Då som nu jobbar kvinnor utan barn i TCO-förbunden lika mycket som männen. I LO-grupperna är deltid emellertid vanligt även bland kvinnor utan barn.

Men så kommer första barnet och då går även TCO-kvinnorna ner i arbetstid mycket oftare än männen.

LÄS OCKSÅ Del 2: Lång väg tillbaka till arbetet efter barnafödsel

I juli presenterade TCO sitt jämställhetsindex. I det kan man till exempel se att över 72 procent av all föräldrapenning och vabbdagar tas ut av kvinnorna.

– 30–40 procent av heltidsarbetande kvinnliga tjänstemän går ner i tid när pressen ökar. Men man ska passa sig för att frivilligt gå ner i tid, säger Ulrika Hagström.

Efter avslutat arbetsliv straffar det sig på ett dramatiskt sätt. Medelpensionen bland kvinnor är 13 000 kronor, män får cirka 20 000 kronor per månad. En skillnad på 7 000 kronor varje månad. Bara 14 procent av alla par i landet delar jämställt på föräldraledigheten

Gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop med ny teknik. I Tyskland är det förbjudet att mejla den som är ledig.

– Här kollar vi mejl hela tiden och många känner en outtalad press att svara även under fritid, säger Ulrika Hagström.

Priset är ständigt stigande sjuktal. Inte minst bland unga.

– Kvinnor drabbas hårdast när pressen att ständigt vara nåbar krockar med alla andra roller i livet, säger Ulrika Hagström.

LÄS OCKSÅ Del 1: Svårt att vänta på barnet som aldrig kommer

Hon menar att det finns några huvudkrav som både TCO- medlemmar och LO-grupper har gemensamt.

– För det första måste det vara möjligt att jobba heltid, men då måste arbetsmiljön och arbetet vara organiserat så att man orkar både arbeta och fungera inte bara som förälder utan i alla sammanhang man vill vara med i.

I grund och botten är det mer än en individfråga, påpekar Ulrika Hagström.

– Det är inte upp till var och en utan det är en samhällspolitisk fråga att organisera arbetslivet på ett sådant sätt att också privatlivet fungera.

För henne är till exempel Arbetsmiljöverkets nya regelverk om organisatorisk och social arbetsmiljö ett viktigt steg i den riktningen.

– Kraven bottnar i sociala förändringar i arbetslivet. De nya föreskrifterna ger ett bra avstamp för fack och arbetsgivare att jobba vidare med.