Nitton år och nyinflyttad till Stockholm. Jag sitter i ett av de bakre rummen på en mack i utkanten av staden. Anställningsintervjun för kassajobbet följer till en början de vanliga frågorna. När vi närmar oss slutet skjuter den ena av männen fram en porrfilm och frågar ”Har du varit med i en sådan här?”.

Man kan önska att den unga kvinna som satt på macken hade varit tillräckligt kaxig för att ställa sig upp och gå därifrån. Det var hon inte. Hon var 19 år, i behov av en lön – och definitivt inte van att ställa några som helst krav. Därför svarade hon artigt nej på frågan och fick sneda flin tillbaka. De ville ju bara kolla hur hon reagerade ”eftersom man på en mack måste klara av att hyra ut porrfilmer”.

På vägen därifrån förbannade jag mig själv, att jag inte sagt ifrån. Men att ens i efterhand gå tillbaka och ifrågasätta det som hänt existerade inte i min värld. Händelsen var bara ännu en av ett oändligt antal övertramp som unga kvinnor råkar ut för.

Mörkertalet för sexuella trakasserier är och förblir stort. Men det finns de som vågar säga ifrån och anmäla det de har utsatts för. Arbetet berättar den här veckan om två – enligt fackbundet Unionen – mycket grova fall av sexuella trakasserier som är aktuella i höst, läs om dem här.

I det ena fallet tvingas kvinnan dricka alkohol och utnyttjas sexuellt av sin chef, i det andra fallet möter kvinnan en mycket grabbig kultur och uppmanas bland annat att göra en bröstförstoring. Utslagen i de här två fallen lär ha inverkan på om andra kvinnor orkar och vågar gå vidare med sina historier om vad de har utsatts för.

Under sommaren har debattens vågor gått höga om sexuella ofredanden på festivaler. Bitvis har det framstått som att det är något som först nu blivit ett akut problem. Så är det förstås inte. De sexuella trakasserierna har funnits där hela tiden, kvinnor har i alla tider behövt strategier för att hantera dem.

Vad man däremot kan hoppas är att dagens – och framtidens – unga kvinnor känner mer stöd från omgivningen och i större utsträckning vågar säga ifrån. Det ska aldrig utfärdas något frikort för dem som ägnar sig åt sexuella trakasserier.