Lenita Granlund. Foto: Fredrik Sandin Karlsson

Personliga assistenter i privat sektor får löneökningar på 2,2 procent. Medan Kommunal skrev under det nya avtalet någorlunda nöjda är Vårdföretagarna djupt bekymrade.

LÄS OCKSÅ Kommunal varslar om konflikt inom personlig assistans

– Vi har förhandlat i fyra månader, och det har varit otroligt jobbiga förhandlingar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Den senaste tiden har det bara handlat om att få löneökningar i nivå med ”märket”. Utifrån de förutsättningarna är jag nöjd i dag.

– Men det är långt kvar tills vi kan känna oss nöjda med de personliga assistenternas villkor. De flesta har bara en visstidsanställning så länge assistansuppdraget pågår, med 14 dagars uppsägningstid. I nästa avtalsrörelse ska vi ta upp anställningsskyddet och andra frågor på nytt.

Det nya avtalet berör 40 000 personliga assistenter i privata företag och gäller från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2017. Enda förändringen jämfört med det tidigare avtalet är att lönerna höjs med 2,2 procent, vilket är den löneökningstakt som bildat norm i 2016 års avtalsrörelse.

Vårdföretagarna har hävdat att de inte har råd med löneökningar på den nivån, eftersom den statliga assistansersättning som är företagens enda inkomstkälla bara har höjts med 1,4 procent.

– Vi är inte alls nöjda, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna. Vi har accepterat medlarnas bud under galgen, och vår styrelse var oenig när den fattade beslutet.

– Men systemet med medling i Sverige tar inte hänsyn till att det finns branscher som inte klarar löneökningar i takt med industrin. Det är särskilt problematiskt för assistansföretagen. Vår enda inkomstkälla är assistansersättningen, som bestäms av regeringen.

Medan Kommunal omedelbart berättade om det nya avtalet på sin hemsida säger Inga-Kari Fryklund att hon funderar över hur hon ska informera sina medlemsföretag.

– I dag känns det tungt att företräda den här sektorn. En del företag kommer att lämna branschen. I deras ställe kommer företag som saknar kollektivavtal att träda in. Vi är djupt oroade för det.

Inga-Kari Fryklund tillägger att det inte bara är det nya kollektivavtalet som pressar de seriösa assistansföretagen. Deras ekonomi försämras också av att den lägre arbetsgivaravgiften för unga har tagits bort, och att assistansersättningen i fortsättningen ska betalas ut i efterskott i stället för förskottsbetalning.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör hoppas att arbetsgivarna och Kommunal ska uppvakta regeringen tillsammans och kräva att assistansersättningen förbättras.

Och Lenita Granlund säger inte nej.

– Vi har inte fått bevis i den här avtalsrörelsen för att det skulle vara kris i assistansbranschen här och nu. Men jag håller med om att det nuvarande systemet med en fast assistansersättning inte håller på sikt. Det måste ses över, den nuvarande ersättningen ger till exempel inte utrymme för bättre anställningstrygghet.

LÄS OCKSÅ Vårdföretagarna skyller konflikt på regeringen