Johanna Svärd, undersköterska, hemtjänsten i Degerfors. Foto: Per Knutsson

DELTID. – Alla tjänster som kommunen utlyser är på 75 procent. Det är bara när någon går i pension med heltidstjänst som man har chans att få fler timmar, berättar hon.

Deltidslönen som hon haft i nio år skapar otrygghet i vardagen och oro inför framtiden.

– Jag vet att jag kommer att få en dålig pension. Och vi planerar att köpa hus och jag vet inte hur banken ställer sig till att jag bara jobbar deltid.

Johanna Svärds man arbetar heltid inom industrin och hennes deltidsanställning har fått henne att fundera över alternativa yrken.

– Trots att jag lever med min man vill jag kunna känna mig självständig. Men det kan jag inte nu med den lön jag har. Och eftersom min man har högre lön så är det jag som får vara hemma och vabba och vara föräldraledig för att vår ekonomi ska gå runt.

Jonas, lärare i Örebro. Foto: Per Knutsson

HELTID. Jonas, 23, i Örebro har arbetat heltid som fritidspedagog i tre år. 

– För mig som valt att bilda familj tidigt i livet är det otroligt viktigt att få möjlighet att arbeta heltid. I vårt hushåll har vi gemensam ekonomi och med tanke på att min sambo jobbar deltid så skulle vi behöva prioritera helt annorlunda om det nu var så att jag inte hade möjlighet att jobba heltid.

Han blir mycket förvånad när han ser statistiken som Arbetet har tagit fram.

– Jag visste att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller hel- och deltid men jag visste inte att skillnaderna var så stora. Jag är i allafall övertygad om att det inte handlar om att kvinnor inte vill arbeta heltid.

Flera av hans kvinnliga bekanta får ständigt vikariat och har ofta fler än ett jobb för att få ekonomin att gå ihop.

– Jag gillar att fackförbunden driver frågan om heltid som norm. Det är bra att det uppmärksammas.

LÄS OCKSÅ Heltid för män – deltid för kvinnor

LÄS OCKSÅ Kommunerna sviker löftet om heltid

LÄS OCKSÅ S-kommuner uppfyller inte sitt löfte

LÄS OCKSÅ Dåligt med heltid i landstingen