Samtliga landsting och regioner erbjuder någon form av bonus till anställda som helt eller delvis flyttar eller avstår rätten att vara lediga under semesterperioden juni till augusti. Det kan innebära många tusenlappar extra i lönekuvertet, beroende på var man jobbar. Men Camilla Tellström, utbildad sjuksköterska och ordförande för Vårdförbundet i Halland, är kritisk.

– Sommarbonusar kommer köra slut på den vårdpersonal som finns, säger hon.

– Det är ingen lösning som håller. Att gå in på sommaren och jobba innebär att man inte orkar med att jobba resten av året. Man behöver den här tiden för att vila upp sig.

Trots att Region Halland lockar med tiotusentals kronor i bonus saknas fortfarande vårdpersonal i sommar. Enligt Camilla Tellström kan det bli så illa att akuten måste stänga ner under delar av sommaren.

– Alla skattebetalare drabbas. Vården försämras eftersom arbetsgivarna inte tänker långsiktigt, säger hon.

Ersättningsnivåerna varierar mellan olika landsting, visar TT:s kartläggning. I flera landsting kan sjuksköterskor få hela 60 000 kronor extra om de flyttar fyra semesterveckor, bland annat i Västernorrland.

– Det skiljer sig inte från tidigare år, tyvärr. Vi har en förhoppning och önskan om att vi inte ska behöva be medarbetare att flytta semestern, säger Victoria Sjöbom, HR-direktör vid landstinget i Västernorrland.

– Jag tror att vi delar den problematiken med många andra. Det är inte heller något generellt erbjudande, utan det är i de fall där vi måste be medarbetare att flytta sin semesterperiod.

Att i stället höja lönerna för sjuksköterskor generellt tror Victoria Sjöbom inte är en fungerande lösning.

– Det är fortfarande samma antal medarbetare och alla måste få ut sin lediga tid, så att man får sin återhämtning, säger hon.

På en anslagstavla i personalrummet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge marknadsförs sjukhusets bonuserbjudande. Men sjuksköterskan Henrietta Olestad tänker inte tacka ja.

– Det är fel sätt att hantera problemet, det är en nödlösning, säger hon.

Henrietta Olestad är även Vårdförbundets lokalrepresentant. Redan förra året riktade hon skarp kritik mot landstinget. Hon anser att bonuspengarna i stället borde läggas på riktiga lösningar: lönehöjningar, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö.

– Arbetsgivarna skulle få in de sjuksköterskor som fattas i vården om de bara var villiga att betala. Det finns tusentals legitimerade sjuksköterskor i Sverige som har lämnat sina yrken eftersom de inte accepterar de dåliga lönerna och arbetsförhållanden, säger hon.

Så stora är bonusarna

Stockholms läns landsting
Danderyd/Karolinska/Södersjukhuset: Anställda som avstår från fyra semesterveckor under juni—augusti ersätts med en extra månadslön, dock lägst 25 000 kronor. Tre veckor ersätts med 19 000 kronor, två veckor 12 000 kronor och en vecka 5 000 kronor.

Södertälje sjukhus: Flytt av två semesterveckor ersätts med 12 000 kronor, en vecka 5 000 kronor. Barnmorskor på BB och förlossningsavdelning får 1 000—1 500 kronor extra.

Landstinget i Uppsala län
Flytt av semester under juni—augusti ersätts med 7 000 kr per vecka. En extraersättning utgår om medarbetaren inte får fyra veckors sammanhängande ledighet under semesterperioden.

Landstinget Sörmland
Medarbetare som arbetar under redan beviljad semester juni—augusti får kvalificerad övertidsersättning.

Region Östergötland
Sjuksköterskor tjänar in bonus under hela året och inte specifikt under semestern. Hur mycket man får i bonus beror på hur mycket obekväm tid man arbetar. Första utbetalningen sker i slutet av juni och i snitt handlar det om knappt 15 000 kronor brutto men det finns exempel på medarbetare som får över 30 000 kronor.

Region Jönköpings län 
Sjuksköterskor som flyttar en semestervecka utanför semesterperioden ersätts med 10 000 kronor. Extrapass vardag: 1 000 kronor extra plus övertidsersättning enligt kollektivavtal. Extrapass natt eller helg: 1 500 kronor extra plus övertidsersättning enligt kollektivavtal.

Region Kronoberg
De som tar ut sin ledighet efter semesterperioden ersätts med 1,5 gånger lönen * 0,75 om man förskjuter fyra veckor, 1,5 * 0,5 om man skjuter två veckor och 1,5 * 0,25 för en vecka. Medianlönen för allmänsjuksköterskor är 29 900 kronor.

Landstinget i Kalmar län
Sjuksköterskor ersätts med 25 procent av månadslönen gånger 1,4 för om man flyttar en semestervecka. Medianlönen för sjuksköterskor är 30 785 kronor.

Region Gotland
Sjuksköterskor som flyttar en semestervecka under 20 juni — 28 augusti ersätts med 8 000 kronor per vecka.

Landstinget Blekinge
Anställda som förlägger sin semester utanför semesterperioden juni—augusti ersätts med 1 000—1 800 kronor per dag, som mest totalt 36 000 kronor för 20 dagar.

Region Skåne
Medarbetare som tar ut högst 15 semesterdagar under juni—augusti får 6 000 kronor. De som tar ut högst 10 semesterdagar får 12 000 kronor.

Region Halland
Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och skötare som jobbar 9—12 veckor mellan 6 juni och 28 augusti får som minst 12 000 kronor. Ersättningen ökar med 6 000 kronor per vecka och är högst 30 000 kronor.

Västra Götalandsregionen
Anställda som flyttar en semestervecka ersätts med 5 500 kronor. Flyttar man en arbetsdag ersätts man med 1 100 kronor.

Värmland
Anställda som flyttar max två veckor av sin huvudsemester från månaderna juni—augusti ersätts med 8 000 kronor per vecka.

Region Örebro län
Sjuksköterskor och barnmorskor får kvalificerad övertidsersättning vid enstaka arbetspass. Går man in på obemannade arbetspass tillkommer ytterligare 100 kronor per timme.

Landstinget Västmanland
Sjuksköterskor och barnmorskor som flyttar semesterveckor 4—31 augusti ersätts med 15 000 kr per vecka, totalt 60 000 kronor om alla fyra veckor flyttas. Semesterveckor som flyttas under andra delar av semesterperioden ersätts med 10 000 kr per vecka.

Landstinget Dalarna
Sjuksköterskor ersätts med 15 000 kronor för varje semestervecka som flyttas. Flyttar man de fyra veckor man har rätt att ta ut juni—augusti får man 60 000 kronor. För undersköterskor är ersättningen 9 000 kronor per vecka.

Region Gävleborg
Anställda som tar ut högst två kalenderveckor semester under juni—augusti får 30 000 kronor. För de som tar ut högst tre veckors semester under perioden är ersättningen 15 000 kronor.

Landstinget Västernorrland
Sjuksköterskor som förlägger semester utanför juni—augusti ersätts med 15 000 kronor per vecka, maximalt 60 000 kronor för fyra veckor.

Region Jämtland Härjedalen
Sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ersätts med 10 000 kronor för varje vecka som flyttas från perioden 25 juni — 21 augusti, som mest 40 000 kronor för fyra veckor. Undersköterskor, medicinska sekreterare och nyutexaminerade sjuksköterskor ersätts med 4 500 kronor per vecka.

Västerbottens läns landsting
Anställda ersätts med 2,3—3,0 gånger lönen för arbete under perioden 20 juni — 28 augusti, beroende på vilka veckor de jobbar.

Norrbottens läns landsting
Sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare ersätts med 9 000 kronor för varje semestervecka som inte tas ut under juni—augusti. Som mest kan man få 36 000 kronor för fyra veckor.