Samuel Engblom. Foto: TCO

Efter lagändringen slutar EU bevaka svagheterna i det svenska anställningsskyddet. – Nu kommer EU inte att hålla ögonen på oss längre, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef.

Inte ens TCO, som kämpat i tio år för en bättre lag, är helt nöjd med den kompromiss som riksdagen till slut röstade igenom.

– Vi hade önskat en enklare och mer effektiv lösning, men det är bra med en skärpt lagstiftning. Förändringen går i rätt riktning.

Utan TCO:s insats hade det kanske inte blivit någon förändring alls. Redan när alliansregeringen 2006 förberedde förenklingar i las för arbetsgivare som använder visstid och vikariat reagerade TCO.

När förändringarna infördes 2007 lärde sig mindre nogräknade arbetsgivare snabbt hur de skulle varva allmän visstid med vikariat för att slippa ge tillsvidareanställning.

TCO inte bara anmälde lagändringen till EU-kommissionen, utan opinionsbildade med seminarier, undersökningar och rapporter, men också i möten med kommissionen och EU-parlamentariker. Efter en tid visade det sig att de svenska reglerna stred mot EU:s direktiv om visstidsarbete.

Efter maktskiftet 2014 gick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till parterna. De ställde sig med en del knorrande bakom förslaget som kunde lotsas genom riksdagen.

Även om Samuel Engblom är långt ifrån nöjd med resultatet finns det viktiga lärdomar att dra av kampen.

– EU-rätten innebär begränsningar i hur vi kan ändra och försämra vår arbetsrätt. Vi har genom vårt agerande blockerat ytterligare försämringar och fått en förbättring.

LÄS OCKSÅ

Bara jurister begriper nya laslagen

S missnöjda: avskaffa allmän visstid