Magnus Lundberg, jurist på TCO, gör sitt bästa för att på whiteboarden förklara de nya reglerna mot stapling i las. (”Alva” står för allmän visstidsanställning.) Foto: Erik Nylander/TT

Nya regler i las ska stoppa stapling av visstider och vikariat och öka chanserna till fast anställning. Men reglerna är så krångliga att vanliga löntagare knappast kan förstå dem. – Nej, de måste gå till en erfaren ombudsman eller jurist för att få en tolkning, säger Per Bardh, Handels.

De nya reglerna i lagen om anställningsskydd (las) ska stoppa arbetsgivare som låter arbetstagare växla mellan anställningar på allmän visstid och vikariat för att slippa ge dem tillsvidareanställning.

Den förra borgerliga regeringen införde möjligheterna till dagens stapling. Under hot om vite från EU har reglerna nu ändrats, men gjorts så invecklade att inte ens vana ombudsmän eller arbetsrättsjurister kan förklara dem.

Den S-ledda regeringen ville ha en skarpare lag, medan de borgerliga partierna inte ville ändra alls. Resultatet blev den komplicerade kompromissen.

Problemet med stapling är stort för alla som bara får korta jobb: Av Handels medlemmar jobbar omkring 30 procent på allmän visstid, i Hotell- och restaurangfacket (HRF)  är andelen omkring 40 procent.

Kommer den enskilde medlemmen att kunna förstå de nya reglerna?
– Nej, man måste dagligdags jobba med frågan för att förstå dem. Det är ingen enkel modell, säger Per Bardh, avtalssekreterare i Handels.

Inte heller Malin Ackholt, avtalssekreterare i HRF, kan förklara den nya lagstiftningen:

– Nej, det kan jag inte rakt av.

Hon hänvisar till slutklämmen i LO:s remissvar: ”Formuleringarna av bestämmelsen är svårtolkad, närmast obegriplig.”

På TCO-förbundet Vision, som organiserar tjänstemän i kommuner och landsting, håller man med:

– När vi läste förslaget förstod vi knappt hur det skulle tillämpas och ändå är vi vana läsare av lagtexter, säger Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef.

Kan lagstiftningen beskrivas på ett begripligt sätt för en vanlig medlem?
– Det går säkert, men jag är inte mannen  att göra det.

Inte heller Unionens chefsjurist Martin Wästfelt vill försöka:

– Nej, det är svårt att göra på ett enkelt sätt.

Ändringen som riksdagsledamöterna har kommit överens om gäller §5 i lagen om anställningsskydd. Liksom tidigare får den som under en femårsperiod har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt över 2 år hos samma arbetsgivare rätt till tillsvidareanställning. Detsamma gäller vikariat.

Varje anställningsform räknas för sig. Inte heller efter ändringen av §5 får de räknas ihop.

I förändringen av las är den slopade femårsgränsen själva kärnan i regeländringen. I vissa fall slopas den för visstidsanställda om en och samma arbetsgivare fortsätter att stapla korta anställningar på varandra. En viktig hake är att det inte får ha gått mer än sex månader mellan anställningarna.

– Med dessa krångliga regler blir det svårt för den enskilde att veta när hon passerat gränsen för rätt till tillsvidareanställning. Varje ärende är dessutom unikt. Därför går det inte att hitta enkla mallar för hur regeln ska tolkas, säger Per Bardh, Handels.

Staplingar av anställningar kommer inte att försvinna med den nya regeln, säger han.

– Däremot kan vi nog hitta enskilda fall där arbetsgivare har brustit. Detta visar att lagstiftningen är fel i grunden.

Även Malin Ackholt på HRF är osäker på vilken effekt lagändringen kan ha.

– Det är lite tidigt att säga något om det än.

Flera av förbundsföreträdarna ser det som en viktig uppgift att informera och försöka göra lagstiftningen så begriplig som möjligt för medlemmar samt ställa upp och bedöma enskilda fall.

Frågan är om man ska ha lagstiftning på arbetsmarknaden som är obegriplig för gemene man?
– Nej, det ska man inte ha. Denna typ av lagstiftning är viktig att förstå, säger Martin Wästfelt, Unionen.

Förbundet har i många avtal regler som är bättre än i lagen.

– I grund och botten tror jag att det är bäst med regleringen av visstid i kollektivavtal.

Även Vision satsar på förbättringar genom kollektivavtal.

På LO-förbundet Hotell- och restaurangfacket jobbar man tillsammans med största motparten Visita för att lösa visstidsproblematiken. Det ska finnas objektiva skäl för visstidsanställningar, är förbundets linje.

Handels vill slopa anställningsformen allmän visstid i lagstiftningen, och ge parterna möjlighet till avtalade regler om visstid.

Arbetet har också bett om en kommentar från Kommunal, som enbart i hemtjänsten har 30 procent av medlemmarna på visstid. ”Ingen har möjlighet att kommentera frågan, så vi får tacka nej”, mejlar presstjänsten vid två tillfällen.

LÄS OCKSÅ

S missnöjda: ”Avskaffa allmän visstid”

TCO: Vi hade önskat en enklare lösning

Grafik: Eva Vaihinen Klicka på grafiken för att se den större.

Testa dig själv: Förstår du lagtexten?

Så här beskrivs lagändringen när regeringen sammanfattade sitt förslag i en departementsskrift:

”En allmän visstidsanställning omvandlas således automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år. Detta gäller inte bara om det sker inom en tidsram om fem kalenderår som i dag, utan även om det – oberoende av en sådan tids-ram – sker under en period då tidsbegränsade anställningar enligt anställningsskyddslagen följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum. I en sådan kedja av tidsbegränsade anställningar kan allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ingå som länkar, men endast sammanlagd tid i allmän visstidsanställning har betydelse för om en anställning övergår till en tillsvidareanställning.”