Raimo Pärssinen, S. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det första S-märkta vallöftet inför valrörelsen om två år är att stapling av tillfälliga anställningar ska stoppas och anställningsformen allmän visstid i las skrotas. Det lovar Raimo Pärssinen, tung S-företrädare och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. 

Kommer detta att bli en valfråga?
– Ja, absolut, säger han till Arbetet. Det är en bra valfråga.

Socialdemokraterna är inte alls nöjda med kompromissen i nya las. Men frågan kunde inte drivas längre i det parlamentariska läge som råder i riksdagen, där inget av blocken har majoritet.

– Det var ett första steg som vi tog för att slippa vite från EU.

Den justering av las som nu genomförts började gälla den 1 maj. Raimo Pärssinens förhoppning är att missbruket av korta anställningar ska minska trots lagstiftningens svagheter. Men målet är att uppfylla beslutet på partikongressen om avskaffande av anställningsformen allmän visstid i las.

– Vår målsättning är klar. Vi måste gå längre, säger Raimo Pärssinen.

– Vi vill helst ha majoritet i riksdagen för att avskaffa allmän visstid.

Omkring 600 000 arbetstagare arbetar visstid och de flesta av dem är kvinnor i vård, omsorg och service, visar en LO-rapport från 2014.

Bakgrunden till dagens kompromiss i riksdagen är att den tidigare borgerliga regeringen anmäldes av TCO till EU, som startade ett överträdelseärende. Reinfeldtministären försökte lösa problemet med staplingen genom två olika förslag, som förkastades av EU.

Därefter ändrades den borgerliga taktiken och allianspartierna hävdade i fortsättningen att dåvarande lag uppfyllde kriterierna.

– När vi tillträdde i regeringsställning tog Ylva Johansson tag i frågan och lade till slut fram denna kompromiss som både LO och Svenskt Näringsliv godtog, men med lite knorrande.

– Vi fick en majoritet i kammaren, men ingen entusiasm hos de borgerliga partierna och bara M deltog i riksdagsdebatten inför omröstningen. SD röstade emot.

LÄS OCKSÅ

Bara jurister begriper nya laslagen

TCO: Vi hade önskat en enklare lösning