ANSTÄLLD

Får du jobba utan tillstånd?
Nej.
Arbetet i sig kan du kan dömas till böter för. Därutöver har du inte rätt att vistas i landet och kommer att utvisas om det upptäcks.

Är du anställd?
Ja. Även den som saknar tillstånd och anställningsavtal betraktas som anställd. Vilket är viktigt för att andra lagar ska gälla.

Lön?
Ja. Du har rätt till lön på kollektivavtalsnivå eller praxis i den bransch du jobbar. Vid en tvist ska den som jobbat få motsvarande minst tre månaders heltidsarbete. Arbetsgivaren ska också stå för kostnaderna om lönen måste skickas till annat land.

Arbetstider?
Ja. Regler om längsta arbetstid och rätt att vila gäller.

Arbetsmiljö?
Ja, arbetsmiljölagen gäller.

Kollektivavtal?
Om det finns, omfattas även papperslösa.

Anställningsskydd?
Nja. Anställningsskydd för papperslösa har prövats några få gånger i Arbetsdomstolen. Kort sammanfattat har domstolen ansett att skyddet finns vid frågor som rör utebliven lön, dock inte vid till exempel avskedande. En papperslös anställning är därför rätt oskyddad. Skulle domstolen anse att en uppsägning är ogiltig skulle AD samtidigt anse att arbetsgivaren borde bryta mot lagen.

Föreningsrätt?
Oklart. Det är en mänsklig rättighet att organisera sig fackligt. Men i praktiken innebär svagt anställningsskydd också svagt skydd för den som vill organisera sig. Får du som papperslös sparken för att du går med i facket blir det i stort sett omöjligt att driva.

Diskrimineringslagen?
? Oklart och oprövat i domstol.

Skatt?
Ja. Du kan även som papperslös få ett samordningsnummer från Skatteverket, och på så sätt betala in skatt.

ARBETSGIVARE

Får du anställa människor som saknar tillstånd?
Nej. Du kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Dessutom kan såväl en person som ett företag tvingas betala en avgift som är kopplad till prisbasbeloppet, minst 22 000 kronor. Arbetsgivare kan också tvingas betala tillbaka olika stöd som betalats ut, eller inte få vara med i upphandlingar.

Men det var underentreprenören som gjorde det!
Spelar ingen roll. Den som anlitar underentreprenör med papperslös arbetskraft kan också bli skyldig att betala straffavgifter. Den som ”vidtagit rimliga kontrollåtgärder” för att försäkra sig om att ingen är papperslös kan dock inte bli betalningsskyldig.

Skatter och arbetsgivaravgifter?
Ja. Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att anställda har tillstånd. Och det är olagligt att inte betala skatter och sociala avgifter för löner på mer än 1000 kronor per år.

Okej, så även papperslösa omfattas av viss arbetsrätt men är ändå olagliga. Hur funkar det?
Skulle papperslösa som arbetar helt sakna rättigheter skulle människor kunna utnyttjas grovt, eller ännu grövre än i dag. Papperslösa har ju också rätt till akut vård, och barn till skolgång. Hindren dyker upp i verkligheten.

– Det finns ett grundläggande dilemma: För att få lön måste man visa att man jobbat, men visar man att man jobbat erkänner man samtidigt att man begår brott, säger Niklas Selberg, som forskar om arbetsrätt och migration vid Lunds universitet.

Han anser att papperslösas arbetande bör avkriminaliseras. Enligt honom skulle det skicka en signal om att det inte är fel att arbeta för brödfödan. Och ett steg mot att papperslösa ska kunna nyttja arbetsrätten utan att risken för utvisning ökar.

– Det skulle minska både exploateringen av arbetstagare och lönedumpning, säger han.

LÄS OCKSÅ

Svårt att sätta åt de som anlitar svart

Papperslöse Fabi förlorade ett finger

Migrationsminister: ”Polisen måste fortsätta utreda fallen”

Inga nya fackliga centra för papperslösa – trots kongressbeslut