Migrationsminister Morgan Johansson (S). Foto: Jessica Gow/TT

Intervju med migrationsminister Morgan Johansson (S).

Hur är det möjligt att arbetsgivare själva tipsar polisen om papperslös arbetskraft?
– Kommissarien i artikeln säger att han har prioriterat bort frågan, för att det är för mycket annat. Förhoppningsvis frigörs mer tid för polisen i år. Det är svårt, men i grunden finns tydlig lagstiftning på området.

Han säger ju att han gett upp efter friande domar?
– Polisen måste fortsätta att utreda de här fallen och ta dem till domstol. Jag ser gärna domar från högre instans så att vi får praxis. Då får vi en tydlig signal till arbetsgivare, att det finns en rejäl risk att du själv hamnar i fängelse.

Krockar rättigheter man har som arbetande papperslös, med att man är just papperslös?
– Jag använder aldrig begreppet papperslös, det här är människor som uppehåller sig här illegalt och de ska åka hem. Jag tycker inte om en utveckling där allt fler lever i en gråzon.

Riskerar vi inte en ganska grym arbetsmarknad om fokus är på att människor ska ut, men inte att de har arbetsrättsliga rättigheter?
– Vi har en utredning som ska se över sanktioner och tillsyn av arbetsgivare. Den gäller dem som kommit hit som arbetskraftsinvandrare. Men stramar vi upp det regelverket  kommer vi åt flera oseriösa arbetsgivare generellt. Och det handlar om att gå på arbetsgivare i första hand.

FOTNOT: Utredningen ska vara klar den första september.

LÄS OCKSÅ

Svårt att sätta åt de som anlitar svart

Papperslöse Fabi förlorade ett finger

Arbetsrätten för papperslös arbetskraft

Inga nya fackliga centra för papperslösa – trots kongressbeslut