Linda Grape. Foto: LO

Linda Grape. Foto: LO

Asylsökande utnyttjas som gratis arbetskraft i stället för att få praktik. Nu bjuder LO in Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till samtal för att komma till rätta med problemet.

Att asylsökande utnyttjas som svart arbetskraft istället för att få den praktik som Migrationsverket tänkt sig är något fackliga organisationer länge varnat för. Så sent som igår kunde P4 Blekinge avslöja att ett tiotal asylsökande praktikanter i Blekinge jobbade svart i stället för att få praktik för att lära sig svenska.

Det handlade bland annat om restaurangjobb tolv timmar om dagen sex dagar i veckan med en lön på 10 kronor och 40 öre i timmen, vilket även Arbetet berättade om.

För att motverka problemet har LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson bjudit in generaldirektörerna för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till samtal.

– Vi ser ett brådskande behov av att få ordning och reda i praktiken på arbetsmarknaden både när det gäller Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens praktikplatser, säger Linda Grape, arbetsmarknadspolitisk utredare på LO.

– I dag ser vi tyvärr att människor utnyttjas och att det råder brist på kontroll både inför anvisningarna och under praktiken, fortsätter hon.

LO betonar i brevet att det är viktigt att nyanlända erbjuds praktik för att underlätta både integration och etablering, men att det måste ske på ett sätt så att de asylsökande inte utnyttjas och så att det inte inverkar negativt på arbetsmarknaden.

En sätt skulle kunna vara att låta Arbetsförmedlingen ansvara för all praktik eftersom myndigheten har kunskaper och erfarenheter som Migrationsverket saknar, säger Linda Grape.

Arbetsförmedlingen har också, till skillnad från Migrationsverket, en skyldighet att samråda med de fackliga organisationerna inför varje praktik, vilket LO tycker är bra.

– Det är något vi kan driva politiskt. I samtalet med myndigheterna hoppas vi främst på en konstruktiv diskussion om vilka risker som finns, och på att vi och Arbetsförmedlingen ska bidra med kunskaper och erfarenheter om hur man ska kunna undvika dem, säger Linda Grape.

LÄS OCKSÅ

Asylsökande får jobba för slavlöner