I tidningen Arbetets artikelserie Det offentliga rummet handlade ett avsnitt om stök och bråk på bibliotek. Utgångspunkten var ledarartiklar och krönikor som skrivits av bland andra Paulina Neuding, som var först att ta upp ämnet. Avsnittet i Arbetet beskrev och diskuterade den opinionsbildning och de rapporter/reaktioner som följde på detta, under rubriken Är biblioteket en farlig plats?.

Att offentliga platser som bibliotek kan vara stökiga miljöer med inslag av bråk och våld förnekas inte, utan tas upp i artikeln. Exempelvis kan man läsa att en av fem blivit hotad, fyra av tio utsatts för, eller bevittnat, våld på jobbet. Åtta av tio har upplevt aggressivt bemötande.

Det artikeln problematiserar är att det skulle skett en ökning och att bakom ökningen står ungdomsgäng. Det är inte bara ungdomsgäng som står för hot och våld. Och oro på bibliotek är inget nytt fenomen. Utöver att artikeln tar upp arbetsmiljöundersökningen från DIK där 1 800 bibliotekarier svarade, och Sveriges Radios undersökning till samtliga landets bibliotekschefer, intervjuas i Arbetet fem bibliotekarier i utsatta områden om situationen (bland annat i Jönköping som Paulina Neuding hänvisar till).

Någon rosenskimrande verklighet målas inte upp, även om det fanns ett och annat positivt att rapportera, inte minst de anställdas stora engagemang för ”sina” besökare. Men som Peter Björkman, bibliotekarie i Botkyrka säger.

”Jag känner absolut inte igen mig i bilden att det blivit värre, eller att biblioteken kidnappats. När debatten kom i somras kändes den först befriande. Vi bär ju på mycket frustration på grund av arbetsmiljön. Men ganska snabbt blev det en symbolfråga, ett sätt att fortsätta banka på förorten och fattigt folk. Då kändes det inte lika uppfriskande.” (Läs artikeln med enkäterna här)

Attila Rostoványi, ordförande för fackförbundet DIK säger:

”Vi är glada att frågor som rör bibliotekarier dyker upp på ledarsidor. Men det är en förenklad bild som presenteras. Det finns inga belägg för att stöket ökar. Det har tyvärr pågått länge och ser väldigt olika ut i olika delar av landet.”

Ungdomsproblematiken är inget som vi generellt känner igen oss i, säger Gabriella Andersson, bibliotekarie på Hisingen i Göteborg, där en incident som beskrivits som gängrelaterad i GP handlade om en vuxen man som bråkade.

Det är stökigt på många bibliotek. Neddragningar i social service, allt färre offentliga miljöer att vistas i, trångboddhet, många orsaker gör att bibliotek i dag inte bara används som kunskapshus. Ensamma, trötta människor, utagerande vuxna, stökiga unga söker sig dit. Arbetsvillkoren blir radikalt annorlunda, liksom besöken. Vi har också fått respons från andra bibliotekarier som känt igen sin verklighet.

Vår reporter ville efter publiceringen bemöta Paulina Neudings tes om att Arbetet ägnade sig åt ”positiv journalistik”, samt rätta några faktafel, men fick inte sin rättelse godkänd av debattredaktören på Dagens Samhälle, där krönikan införts, vilket hade varit bättre.

Att antyda att LO via tidningen Arbetet skulle ha ett ”intresse” av att dölja något om dålig arbetsmiljö och störd läsro på landets bibliotek är ett märkligt påstående. Att vi skulle påstå att någon biblioteksanställd ljuger är häpnadsväckande.

Tidningen Arbetet ägs förvisso av LO, såsom SvD ägs av Schibstedt, och Dagens Samhälle av Sveriges Kommuner och Landsting, men jobbar självständigt, som del av LO Mediehus,  med ett policyuppdrag att granska ägarna och andra samhällsföreteelser. Jag som ansvarig utgivare ifrågasätter även starkt valet att i ledaren i SvD illustrera Arbetet med LO:s logga.

Att någon okänd ”påstår” att medier borde rapportera mer positivt från utanförskapsområden är inget agendasättande på Arbetets redaktion, snarare är väl vårt problem oftare det motsatta! Vår reporter har inte förtigit, eller förnekat problemen, utan försökt se nyanserna och bredda bilden av det stök och det våld som absolut inte bör förekomma på bibliotek. Oavsett vem som ligger bakom.

Liv Beckström tf chefredaktör, ansvarig utgivare Arbetet

Läs hela serien om ”Det offentliga rummet” här.