När vi började med artikelserien om det offentliga rummet skrev jag inledningskrönika att det som är allas vårt rum alltid verkar tillhöra den som redan har. När serien nu avslutas kan jag konstatera att det stämmer.

Vi började med att besöka Kvillebäcken, där en för fattiga levande del av området omvandlades av kommun och fastighetsägare mot de verkandes vilja. Catharina Thörn, forskare, som följt och dokumenterat Kvillebäcken talade om hur märkligt det är att stadsplanering aldrig blir en valfråga. Ett i allra högsta grad politiskt område som påverkar oss alla, men som politiker och väljare inte förmår fånga upp.

Och det offentliga rummet och rätten att formulera problemen där handlar inte alltid om fysiska rum. När vi skrev att debatten om biblioteksstök var aningen hårdvinklad tog det hus i helvete hos skribenter som skapat debatten.

Här kan du läsa ett svar från Arbetets chefredaktör Liv Beckström angående en ledare om biblioteken i Svenska Dagbladet.

Det offentliga rummet är högaktuellt. Gränserna för vem som får komma in och vem som hamnar utanför formas i små steg och inte alltid av folkvalda. Men gränserna kommer att avgöra morgondagens innanför- och utanförskap.

(Vänd telefonen så du har långsidorna i botten och topp för att lättast se alla puffar. Klicka på dem för att komma till rätt del)

2016-01-12 G÷TEBORG Catharina Thˆrn och Katarina Despotovic har skrivit och fotograferat "Den urbana fronten". En dokumentation ˆver makten ˆver staden. FOTO Bjˆrn Larsson Rosvall / TT / Kod 9200

STOCKHOLM 20160115 Reportage om snabbmatskedjan Sook som ligger i Mall of Scandinavia. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

STOCKHOLM 20160113 : Konstn‰ren Cecilia Persberg har gjort mÂnga projekt om tiggande m‰nniskor. Till Arbetet. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Stockholm20160216 Bibliotekarie Einar Ehn fotograferad p V‰llingby bibliotek. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

STOCKHOLM 20160210 Kulturhuset i Stockholm. Oskar testar p att mÂla tillsammans med pappa och systern Alexandra i bakgrunden. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

STOCKHOLM 20160219 Parkleken Skyfallet i Bjˆrkhagen. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Puff