LÄS OCKSÅ Arbetsgivaren ska söka pengar för arbetsmiljöutbildning

Grupperna av skyddsombud på Runö Folkhögskola diskuterar ivrigt. De enas om att chefen, som hittills mest har tittat bort, måste ta sitt ansvar!

Det visar sig snart att den påhittade personen lider av psykisk ohälsa och har slutat ta sin medicin. Samtal måste hållas med både personen och de andra medarbetarna som inte har mått bra. I samverkan med chefen finner skyddsombuden en lösning.

– De här fingerade exemplen var ett bra sätt att jobba på, summerar Andreas Kindmark när kursen för skyddsombud lider mot sitt slut.

Sandra Arnvind, Andreas Kindmark och Jimmy Kihlström ser en behållning i att ha lärt sig arbeta mer förebyggande. Foto: Christine Olsson

Han är skyddsombud på ABB i Ludvika och en av dem som deltar i tredagarsutbildningen som fokuserar på hot och våld. Förutom läraren Angela Osorios genomgångar av de bestämmelser man har att luta sig mot i Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det annars utbytet med andra skyddsombud han ser som den stora behållningen med kursen.

Kicki Ek, som till vardags arbetar på ett hem för vård av missbrukare, där hot ofta uppkommer, såg också utbytet mellan kollegerna som givande.

– Vi kan nog annars leva i uppfattningen att hot och våld är något som bara drabbar oss. Det var rätt bra att få höra att vi inte är ensamma, att få lite distans.

Jimmy Kilström delar sin arbetstid mellan gruvan i Garpenberg och rollen som regionalt skyddsombud. Det senare är ett uppdrag som kan definieras som ett utsatt ensamarbete, konstaterar han.

– Jag har flera gånger råkat ut för hot i den här rollen, från arbetsgivare som inte vill att jag kommer på besök.

– Att höra om andras problem och lösningar är en stor behållning med att åka på kurs, konstaterade kollegerna Kicki Ek och Mia Persson. Foto: Christine Olsson

Arbetsmiljökurserna på Runö brukar ha ett 30-tal deltagare, men nu på kursen i mars är man bara 15. I januari fick en annan arbetsmiljökurs ställas in.

– Det här beror på att systemet för att ansöka till kurserna ändrades i december, förklarar Angela Osario. En del tycker att det blivit krångligare. Å andra sidan ingår det i överenskommelsen mellan parterna att vi numera även kan hälsa chefer välkomna till våra kurser. Fast ännu har vi inte sett dem hos oss, de har hittills vänt sig till andra aktörer.

TEMA UTBILDNING

GS utbildar i att bemöta med respekt

Färdiga för jobb vid 18 års ålder

Unga utbildar sig efter kön