I december enades LO, PTK och Svenskt Näringsliv om en ny modell för stödet till arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud och chefer i den privata sektorn. Numera finansieras stödet genom Afa Försäkring, och arbetsgivaren ska komma med en ansökan dit innan kursen börjar.

LÄS OCKSÅ De lär sig om hot och våld på Runö

– Det är nog en del som tycker att det har blivit krångligare, eftersom det inte bara är att säga till hos sitt fack att man vill gå utbildningen, säger Sanna Melin på LO.

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsombud och arbetsmiljöansvariga får den utbildning som krävs för deras uppdrag. De nya bestämmelserna har kommit till mot bakgrund av att det har visat sig att detta i praktiken ofta har fungerat sämre på små företag.

Nu omfattas alla privata företag som tecknat TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, för sina anställda.

En styrgrupp med representanter för parterna och Afa Försäkring har listat runt 200 anordnare av kurser som godkänts för stödet.

De kurser som avses är vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud, alltså inte de mest basala grundkurserna. Hot och våld, risker vid skiftarbete, psykosocial arbetsmiljö är några exempel på godkända vidareutbildningar.

För chefer godkänns både grund- och vidareutbildning inom arbetsmiljö.

Kurserna får inte vara längre än tre dagar för att ersättas av Afa. Totalt har 75 miljoner avsatts för utbildningarna under en treårsperiod.

Överenskommelsen har slutits av parterna i den privata sektorn, SKL är inte med. För anställda i landsting och kommuner gäller som förut att arbetsgivaren ska betala utbildningen.

TEMA UTBILDNING

Färdiga för jobb vid 18 års ålder

Unga utbildar sig efter kön

GS utbildar i att bemöta med respekt

Läs mer och sök pengar här

•  På Afa försäkrings webbsida finns de nya rutinerna för att söka arbetsmiljöutbildning beskrivna steg för steg. Läs mer här.

• Afa har listat exempel på godkända utbildningar…Läs mer här.

• …och också listat samtliga godkända utbildningsanordnare. Läs mer här.