– Det är viktigare än någonsin att på fackliga utbildningar diskutera vår värdegrund och hur vi bemöter varandra, säger Jan Strandberg, GS-facket. Foto: Birgitta Ländin

– Det känns viktigare än någonsin att i fackets utbildningar ha med olika diskussioner kring vår värdegrund. Alla människors lika värde är centralt. Men vad betyder det, och hur ska vi agera i vår vardag för att leva i enlighet med det?

Jan Strandberg är utbildare och studieansvarig på GS-facket och brinner för frågan om hur vi bemöter varandra – i samhället och inom facket, i möten, förhandlingar och i medier. Han ser gärna att facket blir en motvikt till de alltmer polariserade sociala medierna, där hatfulla budskap alltför ofta får en snabb spridning.

– Hatet har ju alltid funnits i samhället, men det har inte haft den arena det har idag, säger han.

Hans programpunkter med uppmuntran till självreflektion på kurserna i ledarskap brukar stämma till eftertanke.

– Jag utgår från forskning kring hur hjärnan fungerar hos oss människor – lite förenklat kan man kalla den del av hjärnan som mest är fokuserad på vår egen överlevnad för ”jag”-hjärnan och den del som vill främja samarbete för ”vi”-hjärnan.

När vi känner oss hotade, fortsätter han, klipper vi av vår samarbetsvilja. Något som säkert var evolutionistiskt smart en gång på savannen – vid hot gällde det att rädda sitt eget skinn.

– Men det betyder också att du med din attityd mot en annan människa kan låsa den andra fullständigt. Är du aggressiv kan du skapa sådana känslor att den andra personen bara går i försvar, och tappar sina argument och motiveringar. Och det är en situation som alla förlorar på eftersom allas kunskap och erfarenhet inte ges samma utrymmer. Aggressivitet kan dessutom föda aggressivitet tillbaka och ingen av de två inblandade får tillgång till sin hela potential som människa.

Utifrån de här resonemangen får kursdeltagarna reflektera kring hur de själva uttrycker sig, och vad det kan skapa för känslor hos den andra. Och hur de kan ta ansvar för detta. Invändningar förekommer. ”Får man inte lov att vara arg när någon gör fel?”

– Du får visst lov att vara arg. Men du måste inte visa det med att bli aggressiv eller hotfull, säger Jan Strandberg. Det går att uttrycka sig på andra sätt.

När vi väljer bort aggressiviteten har vi en större chans att verkligen bli lyssnade på – och då också få bättre gehör för våra krav och behov.

Så vad tycker deltagarna?
– Kursutvärderingen har alltid varit väldigt positiv. De flesta brukar skriva att utbildningen fått dem att tänka till.

TEMA UTBILDNING

Färdiga för jobb vid 18 år

Unga utbildar sig efter kön

De lär sig om hot och våld på Runö