Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Arbetsmarknadsministern varnar för en parallell arbetsmarknad med svarta jobb om regeringen misslyckas skapa jobb åt nyanlända. Men även de som bara tillfälligt är här ska få del av arbetsmarknadsinsatser, enligt Ylva Johansson. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson behöver bara gå tvärs över gatan från sitt kontor på Fredsgatan så är hon på statsministerns kontor. Sannolikt behöver hon inte ens sätta på sig kappan för att komma dit. Kulvertsystemet under regeringskansliet är väl utbyggt.

– Här sitter jag jättebra. Nära Rosenbad och riksdagen, förklarar Ylva Johansson på språng ut på en lunch.

Hösten 2014 var hon ett av de minst överraskande namnen när S-ledaren Stefan Löfven skulle bilda regering. Redan 2008 jobbade Ylva Johansson tillsammans med den dåvarande fackordföranden när de hade uppdraget att ta fram en ny socialdemokratisk välfärdspolitik. Personkemin funkade utmärkt.

Men nu har det gått snart ett och ett halvt år sedan den nya regeringen fotograferades på Lejonbacken. I kraft av sin längd tog Ylva Johansson plats i bakre raden tillsammans med resliga ministrar som Per Bolund.

En flyktingkris senare har hon extremt tunga arbetsuppgifter på sitt bord. Nu väntar tusentals nyanlända på landets flyktinganläggningar på att få komma i gång med sina svenska liv. Arbetsförmedlingen har en nyckelroll. Men än så länge har den utredning om myndigheten som Ylva Johansson lovat inte sett dagens ljus.

– Den kommer inom kort. Direktiven arbetas på just nu. Det har tyvärr blivit lite försenat på grund av en intensiv höst med anledning av flyktingkrisen som har gjort att en del arbetsuppgifter har behövts skjutas lite på.

Utredningen kommer inte att handla om Arbetsförmedlingens inre liv utan om hur långt det statliga ansvaret ska sträcka sig. Ylva Johansson signalerar att företag och individer måste vara beredda att på egen hand ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen.

– Det är inte realistiskt att tro att den statliga arbetsmarknadspolitiken ska klara av att svara mot alla de brister som finns, säger hon.

Arbetsmarknadsministern öppnar däremot för att utvidga en annan del av uppdraget.

– I dag jobbar Arbetsförmedlingen uteslutande med arbetslösa. Jag tycker egentligen att man också borde hjälpa dem som redan har ett jobb och vill hitta ett nytt jobb.

Det ligger i linje med Ylva Johanssons mål att arbetsgivarna faktiskt ska vända sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp. Efter nyårshelgen åkte arbetsmarknadsministern på studieresa till Australien för att studera det privata system för arbetsförmedling som finns där. Men hon har inga planer på att driva igenom en svensk privatisering.

– Nej, det vill jag inte ha. Vi behöver en arbetsförmedling. Arbetsgivarna ska kunna veta var man ska vända sig när man vill rekrytera personal och ha en väg in.

Med det sagt så är hon emellertid pigg på nya lösningar. Hon vill se en professionalisering hos myndigheten. Floran av jobbcoacher förskräckte.

– Under den borgerliga regeringen hade vi tusen leverantörer av tjänster. Inte konstigt att man fick en massa geschäft och skumraskföretag som höll på med sådant som healing. I Australien har man 44 aktörer i hela landet. Det betyder att varje lokalt kontor samarbetade med kanske två privata aktörer.

Det är en modell som tilltalar arbetsmarknadsministern.

– Vi måste jobba långsiktigt med få aktörer. Ha långa kontrakt och mäta väldigt noga vilket resultat de har.

Ylva Johansson nämner ett annat land som hon har studerat: Storbritannien.

– Där får man bara betalt utifrån resultat. De får betalt när en långtidsarbetslös har varit i arbete under två år. Det är tuffa villkor. Men viktiga lärdomar.

När regeringen tillträdde låg arbetslösheten på 7,9 procent. Nu ligger den senaste noteringen på 6,7 procent öppet arbetslösa. Men med det stora antalet nyanlända flyktingar riskerar Sverige att få en tudelad arbetsmarknad, där somliga har lätt att få jobb medan andra är chanslösa. I den borgerliga sfären förespråkas sänkta ingångslöner som ett sätt att hindra den utvecklingen.

– Det är en farlig väg. Om det finns individer som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden och inte är fullt produktiva så finns det ingen anledning varför alla som jobbar i samma bransch ska ha sänkt lön.

I stället vill hon bygga vidare på ett klassiskt socialdemokratiskt recept: subventionerade anställningar.

Men riskerar ni inte att tränga undan riktiga jobb?
– Ja, men det är en risk man får ta. Hela poängen är ju att man så att säga skyfflar om personer med hjälp av subventioner. De som har det särskilt svårt får hjälp att bli mer attraktiva genom en lönesubvention.

Ändå är det väl känt att regeringens egna initiativ på den fronten när det gäller ungdomsarbetslösheten står och stampar. I januari i år hade 47 personer fått traineejobb och siffran för utbildningskontrakt låg på 361 personer. Regeringen har gett upp hoppet om att nå 32 000 platser som vallöftet löd.

– Det blir inte så många som vi hade tänkt. Nu sjunker ungdomsarbetslösheten mycket snabbt. Men andra grupper behöver traineejobb.

Redan i november öppnade arbetsmarknadsministern i en artikel i Arbetet för att skapa traineejobb till nyanlända. Med över 160 000 asylsökande kommer det att ställas höga krav på arbetsmarknadspolitiken. Ylva Johansson har tidigare sagt att hon, i normalfallet, inte tycker att det ska ta längre tid för en nyanländ som fått ett uppehållstillstånd än två år för att komma i arbete eller utbildning.

– Jag vet att det är kaxigt. Men det skulle inte vara så mycket lättare att åstadkomma det på tre eller fyra år. Tid är skadligt i de här sammanhangen.

De tillfälliga uppehållstillstånden som nya flyktingar nu ska få är besvärliga, medger hon. De påverkar människors möjligheter negativt.

– Men jag försvarar införandet av dem. Vi klarade inte situationen.

Men kan det leda till att parallella arbetsmarknader skapas när så många personer står vid sidan av?
– Jo, det kan det. Därför är det så viktigt att man har ordning och reda och ser till att människor faktiskt får ett riktigt jobb. Centerpartiet förfäktar idén om ett slags ett skuggsamhälle. Man ska få uppehålla sig på svenskt territorium men inte få hjälp in i samhället. Det är jag väldigt rädd för.

Men riskerar ni inte själva att skapa svartjobb med de tillfälliga uppehållstillstånd?
– Nej, det måste vi försöka se till att det inte gör. Hela poängen är att de som kommer till Sverige ska få en ordentlig möjlighet att etablera sig.

Även personer som bara tillfälligt har rätt att vistas i Sverige ska få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Ja, det tycker jag. Vi håller på att arbeta med förslaget på hur den nya lagstiftningen ska se ut. Men mitt intresse är att alla som är här ska arbeta.

Fyra kortfrågor till Ylva Johansson

1.Vad är det bästa beslut du har fattat i regeringen?
– Jag är väldigt stolt över de stora satsningar som vi gör på arbetsmiljön. Det handlar om människors liv faktiskt. Den gamla regeringen skar ned och förstörde mycket.

2.Vem är din kompis i regeringen?
– Jag har flera vänner. Men jag trivs väldigt bra med Annika Strandhäll. Vi samarbetar också mycket eftersom vi har frågor som ligger nära varandra.

3.Vem är regeringens roligaste minister?
– Det vet jag inte. Roligast? (Lång betänketid) Anders Ygeman är ganska rolig, tycker jag.

4.Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är det inte orealistiskt att hålla fast vid det?
– Tvärtom. Det tycker jag verkligen inte. Tuffa mål har alltid passat socialdemokratin bra.

LÄS OCKSÅ:

Regler ändras för traineejobb

Nyanlända erbjuds traineejobb och utbildningskontrakt

Få traineejobb har registrerats

Om Ylva Johansson

Ylva Julia Margareta Johansson

Ålder: Fyller 52 år nästa vecka.

Bakgrund: Började sin politiska karriär som riksdagsledamot för VPK, Vänsterpartiet kommunisterna.

Politisk broiler: Nja, har en utbildning som ämneslärare i matematik, kemi och fysik. Har även arbetat som lärare under några år. Var under en period småföretagare.

Erfarenhet: En av få i regeringen med lång ministererfarenhet. Har varit både skolminister och sjukvårds- och äldreomsorgsminister. Inte minst har hon varit fotbollsförälder och ordförande i Stockholms fotbollsförbund.

Några budgetsatsningar för 2016

• Höjt tak i a-kassa.

• Arbetsförmedlingen får 193 miljoner kronor mer till etableringsuppdraget.

• Drygt 60 miljoner läggs på ökat arbetsmiljöarbete.

• Kommuner får höjd ersättning för nyanlända.

• Traineejobb och utbildningskontrakt till unga.

• Kollektivavtalskrav på nystartsjobb.