Arbetsmarknadsminister Ylva johansson. Foto: Jonas Ekströmer

Arbetsmarknadsminister Ylva johansson. Foto: Jonas Ekströmer

Traineejobben var flaggskeppet i regeringens satsning för att få ut unga på arbetsmarknaden. Men i år har bara en handfull sådana jobb registrerats. Av de tusentals som regeringen vill ha nästa år har kommunerna hittills bara ansökt om 864 stycken.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit det senaste året, enligt den senaste statistiken från SCB som kom i början av veckan. Nu ligger den på 16 procent. Men inte mycket talar för att det beror på regeringens politik. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 32 000 traineejobb, där utbildning och praktik skulle kombineras. Successivt har de siffrorna tonats ned och när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tidigare i höstas träffade riksdagsjournalister ville hon inte nämna några siffror.

Men i regeringens vårändringsbudget som kom i april anslogs 60 miljoner för det här året. Enligt uppgift till Arbetet har emellertid endast ett enda traineejobb kommit in i Arbetsförmedlingens databas än så länge. Bedömningen är att det finns ytterligare en handfull beslut som ännu inte har registrerats. Men sannolikt kommer siffrorna att se något bättre ut innan året är slut.

Enligt Eva Nordlund, undervisningsråd på Skolverket, som hanterar statsbidrag till traineejobben, har det totalt beviljats ekonomiskt stöd för 212 så kallade årsstudieplatser under det här året.
– Men många är ju inte igång med studier och jobb ännu, konstaterar Eva Nordlund.

I våras anslog regeringen 60 miljoner kronor för den här insatsen, men den summan kommer inte att gå åt eftersom bara 53 kommuner har nappat på erbjudandet.
– Det vi hör från kommunerna är att intresset sannolikt hade varit större om även äldre personer, kanske upp till trettio år, skulle ha haft möjlighet att få den här typen av jobb, säger Eva Nordlund.

Ändå är det uppenbart att regeringen tror att traineejobben har en framtid. För de kommande åren avsätts mycket stora pengar. 2016 finns nästan 700 miljoner kronor reserverade och 2017 är summan bortåt 1,2 miljarder. Det skulle enligt Socialdemokraternas beräkningar, gjorda före valet, räcka till en bra bit över 7 000 traineeplatser.

Hittills har Skolverket emellertid bara fått in ansökningar om 864 nya platser för nästa år. Hur många det slutgiltigt blir är ännu inte klart. När det gäller utbildningskontrakten, att 20-24-åringar läser in sin gymnasiekompeten, har bara 65 stycken registrerats av arbetsförmedlingen.

Lena Hennel