STOCKHOLM 20160122 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Henrik Montgomery/TT

Den tröga starten för regeringens satsning på traineejobb har fått arbetsmarknadsministern att se över reglerna. Nu ska fler kunna komma ifråga för de här jobben. – Vi lättar upp på kraven på gymnasiekompetens, eftersom vi ser att det på bara ett år har skett en förändring i vilka grupper som bäst behöver insatserna, förklarade Ylva Johansson.

Under fjolåret skedde en klart positiv utveckling på arbetsmarknaden för både de yngsta och de äldsta, visade ministerns genomgång av arbetsmarknadsläget.  De lediga jobben är fler än någonsin. Sysselsättningsgraden bland personer över 55 stiger nu stadigt.

– Den gruppen går nu som tåget på arbetsmarknaden, vilket är glädjande, sa Ylva Johansson.

Fler fortsätter jobba längre, men för denna grupp har inte långtidsarbetslösheten förändras, vilket tyder på att den som väl blivit arbetslös är det alltjämt svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsgraden ökade i fjol även bland utrikes födda kvinnor, som är en grupp som har lägre sysselsättningsgrad än övriga. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit och inte minst minskar gruppen långtidsarbetslösa unga.

– Det är naturligt att ungdomar är arbetslösa kortare perioder, mellan studier och arbete. Men långtidsarbetslöshet är viktigt att motverka, därför har vi ett löfte om en 90-dagarsgaranti som vi siktar på att leva upp till inom mandatperioden. Inom 90 dagar ska den unga ha jobb eller utbildning.

En ny insats för att leva upp till detta är ett riktat uppdrag till 180 statliga myndigheter att ta emot unga med praktiska funktionshinder. En annan är ett avtal med 286 av landets kommuner att i samarbete med Arbetsförmedlingen om åtgärder för de unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar.

Ett uppdrag är att över huvud taget hitta dessa unga, som ibland inte ens är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Insatser som sedan kan komma ifråga är exempelvis hjälp till utbildning, trainee-jobb eller arbetspraktik.

LÄS OCKSÅ:

Nyanlända erbjuds traineejobb och utbildningskontrakt

Få traineejobb har registrerats