Martin-K-webbledartopp

DN:s ickesignerade ledare missförstår medvetet min ledare i Arbetet om Centerns förslag att nyanlända ska få lägre löner än andra nyanställda. DN skriver att Centerns förslag inte alls talar om etnicitet och att begreppet nyanlända alltså skulle stå helt fritt från begreppet ursprung. Min farhåga om lön efter ursprung skulle alltså helt sakna relevans.

Men det jag skriver om, och det DN inte vill se, är att konsekvensen av Centerns förslag ändå blir en lönesegregering utifrån etnicitet. De nyanlända kommer ju knappast från Stockholm, eller Falun, eller Härnösand. De kommer från Syrien och liknande områden.

Man måste kunna se och debattera konsekvenserna av ett politiskt förslag utan skygglappar och utan att försöka dölja uppenbara fakta. Obegripligt nog vill Centern dessutom upphöja sin lönesegregation till ny svensk lag.

Men den viktigaste passusen i min artikel är att huvudmålet för Centern dock inte är den uppdelning efter ursprung som deras förslag öppnar för. I bakgrunden ligger i stället Centerns sedan länge uttalade ambition att sänka lönen för alla lågavlönade.

Här finns den egentliga intressekonflikten mellan fackens vilja att försvara en rimlig lön för sina medlemmar och arbetsgivarens vilja att i stället ta ut en högre vinstandel.

Det är oroväckande att Centern tar till differentierade löner för nyanlända från Syrien och liknande områden för att i förlängningen gå arbetsgivarens ärenden i avtalsrörelsen. För, återigen, hur gärna DN:s ledarsida vill undvika att se till ursprung så kommer de nyanlända inte från Falun.

Centerpartiets utspel öppnar därmed för ideologiska och högerpopulistiska utspel som snart kan bli såväl högljudda som farliga.

LÄS OCKSÅ:

Ledare: Centern tar till apartheid för att sänka LO-anslutnas löner