Centern vill sänka lönen för nyanlända flyktingar. Människor med annan hudfärg och annan etnicitet ska alltså få lägre summor i lönekuvertet varje månad än deras etniskt svenska arbetskamrater.

Och om inte fack och arbetsgivare frivilligt går med på att skriva in i kollektivavtalen att de som Centern tydligen ser som etniskt orena flyktingar ska ha lägre löner är Centern beredd att kräva lagstiftning i frågan för ett driva igenom beslutet. Välkommen till apartheidlandet Sverige.

Men stopp nu. Hur kommer det sig att Centern så plötsligt har kastat sig i famnen på tidigare rastänkande partier ur den politiska historien? Har partiets ledning plötsligt kidnappats av fascister?

Nej, det bakomliggande motivet till sänka löner för de mest utsatta har vi hört tidigare från Centerpartiet. Det var bara ett par år sedan som Annie Lööf krävde att ingångslönen för undersköterskor skulle sänkas rejält, så mycket att en ny undersköterska på ett år skulle tjäna mindre än vad Annie Lööf själv tjänar på några veckor.

Centern är det parti som tydligast krävt sänkta löner för de redan lägst avlönade. Det handlar inte heller om bara ett fåtal människor. Det handlar om att sänka lönen för stora delar av LO-kollektivet.

Som Centern vet, och som många arbetsgivare, till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, som också vill avskaffa lägstalönerna vet, så innebär sänkta ingångs- och lägstalöner att lönerna på sikt sänks för hela gruppen undersköterskor, för hela kollektivet.

Olika grupper av nytillträdda på arbetsmarknaden har därför som ett tydligt mönster använts som ett sätt för Centern att pressa ned lönerna för alla inom LO-kollektivet.
Innan undersköterskorna användes ungdomar på samma sätt i Centerns retorik. Ingångslönen för ungdomar i LO-yrken borde sänkas rejält, en strategi för att sänka hela LO-kollektivens löner.

Och nu är det alltså lönen för nyanlända flyktingar som ska ned, en strategi som följer exakt samma lönesänkarmönster som tidigare
Att Centern nu råkade föra in lite unken apartheidpolitik i förslaget är nog därför mer en tillfällighet. Det är inte flyktingarnas löner som Centern främst vill placera i skottgluggen.

Det är hela LO-kollektivets löner som ska ned. Som alltid motiverar Centern sin lönesänkarlinje med att sänkta löner skapar fler jobb.

Men det är naturligtvis lika fel som att Centern skulle skaffa sig två partiledare om bara Annie Lööf vill sänka sin lön till hälften. Eller fyra partiledare om vi lyckas pressa ned hennes lön till en fjärdedel mot i dag.

Vore Centern ett logiskt parti borde partiet naturligtvis kräva att riksdagen lagstiftar om att Centerledarens lön ska sänkas så att fler Centerledare kan anställas, om Annie Lööf inte går med på att sänka sin lön frivilligt.

Men det kommer vi aldrig att höra, lika lite som att andra högavlönade ska sänka sina löner. Retoriken gäller endast lågavlönade. Men lägre löner skapar inte fler jobb, inte heller om man råkar krydda lönesänkarlinjen med lite apartheidpolitik.

LÄS OCKSÅ:

C: Sänk ingångslöner för nyanlända