Matts Jutterström, ordförande för Pappers. Foto: Mats Andersson

Pappers säger upp avtalet om allmänna anställningsvillkor, ett avtal som löper jämsides med övriga avtal och som har tre månaders uppsägningstid. – Det här måste sägas upp först, för den händelse att vi senare hamnar i ett läge där vi måste lägga ett varsel, förklarar Matts Jutterström, förbundsordförande för Pappers.

Att förbundet finner detta nödvändigt beror på arbetsgivarsidans krav på bland annat flexibilitet i arbetstid och att lokalavtalen ska utmönstras från riksavtalet.

– De vill i princip ta bort våra lokalavtal, och de vill därtill att arbetsgivaren ska få fri rätt att sätta arbetstiden. Och att vi då inte ska kunna protestera lokalt.

Det nu uppsagda avtalet, är det ett första skrammel med konfliktvapnet?
– Nej, så skulle jag inte säga, men eftersom vi har att göra med krav som är helt oacceptabla kan vi inte vara bakbundna av ett avtal som omöjliggör ett varsel, om vi hamnar i det läget senare, svarar Matts Jutterström.

Pappers har gått in i avtalsrörelsen med krav på 780 kronor i månaden i löneökningar, och därtill krav på bland annat minskad inhyrning och att dygnsarbetstid aldrig överskrider 13 timmar eller veckoarbetstiden 70 timmar.

Den 12 januari ska parterna träffas för fortsatta förhandlingar.

LÄS OCKSÅ:

Stökig avtalsrörelse startar

Pappers kräver pension åt alla i nytt avtal