STOCKHOLM 20150223 Ambulans Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

En person skadades sedan ungdomar på måndagsmorgonen gick till angrepp mot en ambulans under utryckning i Huddinge. Först hoppade en av ungdomarna fram framför ambulansen då den kom med blåljus, för att i sista stund hoppa tillbaka.

När ambulansen var på väg tillbaka efter utryckningen hände samma sak igen, och personalen stannade för att tala med ungdomarna. Då gick en av dem till angrepp med ett tillhygge.

Den angripna personen skadades lindrigt och en pojke under 15 år har gripits.

– Det är förskräckligt att man över huvud taget ger sig på insatspersonal som är ute för att hjälpa folk, säger Stockholmspolisens presstalesperson Eva Nilsson till TT.

Enligt Arbetsmiljöverkets officiella statistik på arbetsskador har det sedan 2010 inträffat 15 fall där ambulanspersonal tvingats sjukskriva sig på grund av ”hot och våld, chock eller rädsla”. Men mindre allvarliga incidenter är vanliga.

En svensk studie från 2011 visade att 66 procent av ambulanspersonalen upplevt hot eller våld under sina arbetspass. 16 procent hade utsatts för fysiskt våld i arbetet under det senaste året.

Ambulanspersonal får numera utbildning i självförsvar. För det mesta är det den person som de ska hjälpa som utsätter dem för våld, men det kan också vara anhöriga eller som i det nu aktuella fallet helt utomstående personer.

Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) är upprörd över misshandeln.

– Det är en ny situation när man väljer att använda tillhygge och gå in i närstrid med ambulanspersonal, säger hon till TT.

Hon vill nu kalla till ett möte med inrikesminister Anders Ygeman (S) för att försöka komma fram till hur arbetsmiljön för bland annat ambulanspersonal ska kunna förbättras.

– Det kan vara att hitta nya arbetssätt, och kanske längre strafftider om man ger sig på personal som arbetar på det här sättet, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

Kvinnor drabbas hårdare av hot och våld

TT