Var tionde allvarlig arbetsolycka orsakas av hot och våld. De flesta av dem sker i vården och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, berättade Anna Weigelt från Afa Försäkring vid ett seminarium på fredagen. Foto: Birgitta Ländin

Var tionde allvarlig arbetsolycka orsakas av hot och våld. De flesta av dem sker i vården och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, berättade Anna Weigelt från Afa Försäkring vid ett seminarium på fredagen. Foto: Birgitta Ländin

Undersköterskor, vårdbiträden och personlig assistenter är de som har allra flest sjukskrivningar orsakade av hot och våld, inte minst för att de tillsammans utgör en mycket stor yrkesgrupp. Typiska fall av våldshändelser är våldsamma, kanske dementa, brukare som vrider om en handled på personalen. Näst mest utsatt är handeln, där rån är orsaken och ofta drabbar unga anställda.

–  För dem är sjukskrivningen oftast psykisk, för akut stressreaktion, berättade Anna Weigelt från Afa vid ett seminarium på fredagen.

Medan män är överrepresenterade vad gäller övriga allvarliga arbetsolyckor med motsvarande sjukskrivningslängd är det tvärtom vad gäller hot och våld. Kvinnor utgör 58 procent av de som sjukskrivs längre än 30 dagar av denna orsak.

I förhållande till andra orsaker till sjukskrivning är banktjänstemän och personal på växlingskontor mycket utsatta. Där orsakar hot och våld (i stort sett alltid i form av rån) 73 procent av alla längre sjukskrivningar orsakade av det som i statistiken kallas arbetsolyckor.

Andra som drabbas är taxiförare – oftast rån. Socialarbetare utsätts för hot, ibland dödshot från missnöjda klienter eller dessas anhöriga.

Väktare, kriminalvårdare och polis utsätts förutom för fysiskt våld ibland för den stress och ångest som hota med smitta kan innebära.

– Bespottning, kan det stå i beskrivningen, säger Anna Weigelt. Den hotfulla kan spotta mot polisen eller vårdaren och säga ”jag har hepatit A B och C….” Det blir en psykisk stress i väntan på provsvar, även om det inte fanns någon smitta.

Lokförare och tunneltågsförare utsätts för den smärtsamma upplevelsen att köra ihjäl personer som har valt att ta sitt liv på detta sätt, även dessa fall har Afa räknat in i statistiken. Sådana upplevelser leder varje år till ett femtiotal längre sjukskrivningar för förarna.

För gruppen lokförare är detta den absolut vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar relaterade till arbetsolycka.

Tågvärdar liksom bussförare utsätts framförallt vid biljettviseringar. Förskolelärare, lärare  och rektorer kan råka illa ut när de avstyr bråk mellan barn, ibland utsätts de för hot från äldre elever och någon gång är det föräldrar som är hotfulla.

Afa resonerar också kring vad som bör göras för att arbeta förebyggande och föreslår att insatser för unga inom handel och restaurang prioriteras. Utsatta yrkesgrupper bör få utbildning i konflikthantering, suicid i spårtrafik bör förebyggas med att bland annat försvåra tillträde till spårområdet.

Socialtjänsten bör se över ”skalskyddet”, hur lokalerna är utformade så att hotfulla klienter inte kan promenera in i lokalerna osedda.

Fakta

• Afa har undersökt 4 619 allvarliga arbetsolyckor orsakade av hot och våld mellan 2010 och 2014. Olyckorna utgjorde 9 procent av alla allvarliga arbetsolyckor under dessa år. • Kvinnor drabbas mer än män av hot och våld. 58 procent av de som sjukskrevs längre än 30 dagar av dessa skäl var kvinnor. • Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter var den grupp som hade de flesta sjukskrivna av dessa skäl. I relation till gruppens storlek var dock lokförare hårdast drabbade. I nästan alla fall handlade deras sjukskrivningar om den akuta stressreaktionen efter att ha kört ihjäl en person som valt att ta sitt liv.