S÷DERTƒLJE 201405013 Volkswagens Scaniabud gÂr igenom. Det stÂr klart sedan Alecta, sv‰ngt och tackat ja. Beskedet v‰lkomnas av facket. Bilden frÂn Scanias fabrik i Sˆdert‰lje p mÂndagen. Foto Anders Wiklund / TT / kod 10040

Foto: Anders Wiklund/TT

Bemanningsföretaget Randstad gjorde rätt i att neka sina anställda på Scania kompensation för bonus. Det slog Arbetsdomstolen fast på onsdagen.

– Helt i strid med andan i bemanningsavtalet som ju är att villkoren ska vara lika för inhyrd som för anställd personal. Jag förstår om bemanningsföretagen ser det här som en seger, men den lär bli kortvarig, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic till Arbetet.

Tvisten handlar om hur bonusen för Scanias anställda räknas ut. IF Metall har hävdat att den lätt kan räknas fram på hur den anställda jobbat inom en tremånadersperiod – och då säger avtalet tydligt att de bemanningsanställda ska kompenseras.

Men Arbetsdomstolen går på arbetsgivarens linje, eftersom bonusen kan korrigeras i slutet på året, och dessutom inte betalas direkt till arbetstagarna utan först hamnar i en stiftelse.

IF Metall har hävdat att stiftelseförvaltningen enbart är en skatteteknisk konstruktion.

­– Och den omtalade korrigeringen vid årsslutet har bara skett en enda gång, under krisen 2009, säger Darko Davidovic.

Kan bemanningsavtalet tolkas på detta sätt bör det förhandlas om, menar han.

– Den enda anledningen till att vi från facken en gång satte oss att förhandla fram det var ju för att förhindra all form av lönedumpning, och här har vi nu en grupp som fått 10 miljoner mindre än sina kolleger.

­Arbetsdomstolen var oenig, arbetstagarledamöterna Ella Niia och Staffan Holmertz reserverade sig mot AD-majoritetens beslut.

IF Metall krävde att företaget skulle betala 5,6 miljoner till medlemmarna som jobbar för företaget samt 7,4 miljoner i skadestånd som skulle gå till facket.

LÄS OCKSÅ:

Stäms för utebliven bonus