Martin-K-webbledartopp

Nästan 30 procent av jobben i Sverige är kopplade till utrikeshandel, visar en ny studie av Kommerskollegium. I antal räknat blir det drygt 1,3 miljoner jobb, vilket är en betydligt högre siffra än vanligtvis anges som kopplad till svensk export.

Kommerskollegium har räknat in såväl tjänstejobb som en rad underleverantörer av tjänster som är beroende av exporthandeln, vilket naturligtvis är helt relevant.

Att Sverige är en mycket exportberoende nation är visserligen ingen nyhet, vi vet redan tidigare att svensk export står för omkring 50 procent av Sveriges BNP. Men att exporten direkt kan kopplas till den mängden jobb är överraskande och visar att en vidareutveckling av svensk handel och svensk export är viktigt för att skapa arbetstillfällen.

Intressant är också att den internationella handeln sedan 1995 har blivit allt viktigare för inhemska underleverantörer till exporterande företag än för exportföretagen själv.

Nyligen presenterade näringsminister Mikael Damberg här på Arbetet Debatt strategierna för en nyindustrialisering av Sverige. En strategi som trots välviljan genast fick kritik för att vara för snål.

Med den omfattning av kringjobb som Kommerskollegium har visat att exporthandeln för med sig är det en kritik Näringsdepartementet bör ta till sig.