STOCKHOLM 2015-08-17 Britta Lejon, ordfˆrande fˆr fackfˆreningen ST Foto: Daniella Backlund / SvD / TT / kod 30585 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Britta Lejon, ST:s förbundsordförande. Foto: Daniella Backlund/TT

Satsa på mer och bättre samarbete med andra myndigheter – och lyssna på den egna personalen. Annars kan den akuta situationen för dem som arbetar på Migrationsverket inte lösas. Det menar fackförbundet ST i en kommentar till ett anonymt protestbrev från personal på verket till GD Anders Danielsson.

Redan tidigare i höstas har handläggarna varit pressade och ibland jobbat alldeles för mycket. Skyddsombud har larmat om tveksam schemaläggning som inte tagit hänsyn till kraven på dygns- och veckovila.

Nu har många av verkets anställda blivit oroliga för att också planerad julledighet kommer att frysa inne.
– Vi tror att en hel del kan lösas bara verkets ledning lyssnar mer på medarbetarna. Det finns alltid personal som mot någon form av morot kan jobba helger, och så finns det de som av familjeskäl vill vara lediga, säger ST:s ordförande Britta Lejon till Arbetet.

I den akuta stress som hela verket har drabbats av tenderar cheferna att bara peka med hela handen och schemalägga utan kommunikation i stället för att försöka finna lösningar, konstaterar hon.

Medarbetarna själva drabbas också hårt av stressen och många av ST:s medlemmar känner att de inte har möjlighet att sköta sitt jobb på ett riktigt sätt. Riskbedömningar görs inte som de borde, nödlösningar staplas på varandra och en ökad otrygghet sprider sig. Hot och våld är en ständig risk – från främlingsfientliga utifrån likaväl som från traumatiserade asylsökande.

Britta Lejon understryker vikten av hållbara lösningar, mer resurser och mer personal på sikt, och att vi måste räkna med ett högt antal asylsökande för en lång tid framöver.

Migrationsverket har hittills fått visst stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men mer samarbete behövs, också med andra myndigheter både lokalt och på riksplanet, enligt ST-facket.

Migrationsverkets HR-direktör Marie-Louise Koskinen delar beskrivningen av verkets personalsituation som mycket ansträngd. 2 000 har nyanställts i år, och ordinarie personal har jobbat över långt mer än normalt.

Hon ser övertidsuttaget som det största arbetsmiljöproblemet, och de kritiserade schemaläggningarna som ett svar på det.
– Det är viktigt att vi har ett hållbart medarbetarskap och att våra medarbetare i god tid vet när och hur länge de ska jobba, säger hon till Arbetet.

LÄS OCKSÅ:

Långa pass på Migrationsverket