MALM÷ 20140630 Migrationsverket p Agnesfridsv‰gen i Malmˆ. Flyktingstrˆmmarna frÂn Irak och Syrien ˆkar. Foto: Ludvig Thunman / TT / Kod 10600

Foto: Ludvig Thunman/TT

Tjänstemännen på Migrationsverket har under de senaste månaderna fått arbeta övertid och långa arbetsdagar för att klara flyktingvågen. ST-facket har tvingats erinra arbetsgivaren om arbetstidslagen.

Mycket övertid och mycket stress. Scheman som inte alltid stämmer med reglerna för dygns- och veckovila. Så har verkligheten de senaste veckorna sett ut för tjänstemännen på Migrationsverket.
– Situationen är ju väldigt pressad, och vi har fått ta upp diskussioner med arbetsgivaren om att de tillfälliga lösningarna ändå måste följa lagar och regler, säger Magnus Blomqvist på ST-facket.

I ett par fall har personal schemalagts från 8 – 22:30 mer än en gång inom en vecka. Många tjänstemän samlar också på sig väldigt många övertidstimmar.

Från början har arbetsgivaren hänvisat till att situationen var oväntad och att man blivit överrumplad och tvingats till extraordinära åtgärder. Nu tycker facket att man inte längre kan skylla på det. Samtidigt pågår just nu massrekryteringar av personal som ska arbeta med asylutredningar.