STOCKHOLM 20141121 Magnus Pettersson valdes till fˆrsta fˆrbundsordfˆrande p Fastighets kongress Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Magnus Pettersson. Foto: Jessica Gow/TT

Fastighets kräver löneökningar i kronor. Man är det första förbund inom förhandlargruppen 6F som offentliggör sin inställning i frågan om kronor eller procent. Men det dröjer innan 6F släpper sina gemensamma krav. Först ska en grupp ekonomer ta fram en ekonomisk analys av löneutrymmet.

– Lönepåslag enbart i procent orsakar att lönegapet mellan män och kvinnor och mellan lågavlönade och övriga ökar för varje år, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande till tidningen Fastighetsfolket. 

På gårdagens avtalsråd beslutade ombuden hur de ville se lönekraven utformade. Mer jämställda löner och låglönesatsningar var andra budskap från avtalsrådet. Men det dröjer innan Fastighets och de fyra andra förbunden i 6F släpper sina gemensamma avtalskrav. Just nu pågår ett arbeta med att fastställa ramarna för samarbetet. I nästa vecka förväntas dessa diskussioner vara avslutade.

6F håller också på att göra en egen analys av samhällsekonomin och vilket löneutrymme som finns. Analysen görs av en grupp ekonomer som är fristående från de fem förbunden. Förbunden i 6F godtar inte utan vidare de underlag som facken inom industrin utgått ifrån vid sina analyser av löneutrymmet.

6F:s rapport kommer att presenteras i december. Exakt datum är inte fastställt, men det ska ske före den 21 december då facken inom industrin byter avtalskrav med arbetsgivarna. Först när 6F har en egen analys av löneutrymmet kommer förbunden lägga fast sina avtalskrav. Om det blir som Fastighets vill, ett bud uttryckt i kronor, är ännu inte avgjort.
– Det är inte alls klart. Alla förbunden har sina processer, säger Ronny Wenngren, Elektrikerna, som har samordningsansvaret i 6F.

Varken om lönekraven utformas som krontal eller i procent blir de optimala för alla medlemmar.
– Vi ett krontal måste vi beakta de som har högre löner så att de också får en reallönehöjning. Vid procent ökar lönespännvidden.
– Det kan också bli en kombination, säger Ronny Wenngren.

Redan innan LO offentliggjorde att samordningen spruckit på sitt representantskap hade förbunden i 6F, Fastighets, Elektrikerna, Målarna, Byggnads och Seko, inlett diskussioner om ett eget samarbete i avtalsrörelsen.

Inte bara Fastighets, utan även Transport, som står utanför 6F, är intresserat av ett krontalsbud. Under onsdagen förklarade Transportbasen Lars Lindgren att förbundet skulle kräva löneökningar i kronor. Han motiverade det på samma sätts som Fastighets förbundsledning.

För Transports medlemmar skulle en omräkning av facken inom industrins krav på 2,8 procent leda till ett krav på mellan 700 och 800 kronor i månaden i lönelyft.

LÄS OCKSÅ

Transport kräver rena kronor

10 grupper som kan kräva lite mer i lön

6F samordnar sig