Debatt: Stefan Carlen och Susanna Gideonsson kritiserar Svensk Handel för att gömma fakta men vet mycket väl att den försäljningsuppgång som vi nu ser sker på bekostnad av vikande lönsamhet. Därmed utelämnar de väsentliga fakta om tillståndet i handeln, skriver Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel, i ett svar på Handelsanställdas förbunds debattartikel den 24 september.

Det finns en bild av att handeln utvecklas bra eftersom försäljningen stiger och julhandeln slår rekord år efter år. Det stämmer att försäljningen utvecklas väl, det visar både Svensk Handels Handelsbarometer och Konjunkturinstitutens konjunkturbarometer. Många förväxlar dock detta med att det går bra för handeln.

Att försäljningen stiger är en sak men tyvärr betyder det inte att handeln mår bra. Vi ser ett stort skifte i handeln till följd av samhällets digitalisering. Det leder till färre besök i butikerna, krävande och prismedvetna konsumenter samt en ny internationell konkurrens. I den tuffa konkurrenssituation som råder finns ingen möjlighet att höja priserna och detta pressar ned marginalerna. Det finns exempel på företag som klarar det, men för många är det svårt.

Detta är viktig fakta när man analyserar förutsättningarna för handeln:

• Enligt SCB:s prismätningar framgår att detaljhandelns priser inte höjts sedan år 2002 samtidigt som en rad kostnader stiger. Exempelvis motsvarar höjningen av arbetsgivaravgifterna en total lönekostnadsökning nästa år på 2,3 procent.

• Samtidigt stiger inköpspriserna kraftigt i takt med att kronan försvagas mot dollarn. Till detta kommer löneökningar, stigande hyreskostnader och sjuklönekostnader – bara för att nämna några. I en tillvaro där kostnaderna stiger så kraftigt samtidigt som de inte kan vältras över på konsumentpriserna tvingas handeln till rationaliseringar. Det handlar om att dra ned på personal och antal arbetade timmar. Vi har nu en situation med extremt slimmade organisationer som ställer väldigt höga krav på våra medarbetare.

• Eftersom kostnaderna inte kan kompenseras fullt ut via rationalisering, ser vi att vinsterna går ned, och har så gjort under cirka 10 års tid. Även detta enligt SCB.

• Sedan år 2000 har försäljningen stigit med nära 70 procent medan rörelsemarginalen minskat med cirka 30 procent.

• Handeln är den bransch som har flest konkurser, både i antal och som andel av det totala antalet företag. Vi ser i dag en handel som koncentreras till ett fåtal orter och företag.

Handelsanställdas förbund är väl insatta i de omfattande förändringar handeln genomgår. Att handlarna i denna värld fortfarande är optimistiska är fantastiskt. Viktigt att poängtera är dock att handlaren självklart tror på stigande försäljning, det ligger i entreprenörens natur att vara optimist, annars skulle givetvis butiken stängas. När handlaren däremot uttalar sig om branschen som helhet är man dock betydligt mer negativ och denna signal är betydelsefull att ha med i analysen.

Att utomstående betraktare inte ser skillnaden mellan försäljningsutveckling och lönsamhet är en sak. Men att Handelsanställdas förbund, som tillsammans med Svensk Handel står mitt i digitaliseringens framkant, väljer att bortse från det kan inte sägas vara annat än taktik inför avtalsrörelsen eller ett svek mot branschen.

Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Jonas Arnberg
chefsekonom, Svensk Handel

Läs också:

Svensk Handel mörkar