DEBATT: Detaljhandeln fortsätter att gå bra och framtidstron är hög. Det visar KI:s konjunkturbarometer för september som presenterades i dag. Men det är resultat som inte alls stämmer överens med Svensk Handels egen Handelsbarometer. Hur kommer det sig att samma grupp kan ge så olika svar i två olika mätningar, undrar Susanna Gideonsson och Stefan Carlén från fackförbundet Handels.

 

”Betydligt fler företag än normalt uppger att försäljningsvolymen har ökat de senaste tre månaderna och detaljhandeln är mycket nöjd med nuvarande försäljningssituation. Företagen är också mer nöjda än historiskt med storleken på lagren”… ”Antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna och inom livsmedelshandel och handel med motorfordon rapporterar betydligt fler företag än normalt om en ökad sysselsättning.”

Citaten kommer från Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer. I barometern får läsaren en positiv bild av läget för detaljhandeln, där handlarna tror på såväl ökad försäljning som fler nyanställningar. En helt annan bild än den som ges i Svensk Handels egen handelsbarometer.

I den senaste handelsbrometern som släpptes i förra veckan kan man bland annat läsa att ”Varannan handlare tror att antalet anställda i detaljhandeln som helhet kommer att minska. Endast två procent av handlarna spår att antalet anställda i handeln kommer att öka.”

Men i KI:s barometer är budskapet ett annat: ”Anställningsplanerna är mer optimistiska än normalt inom handel med motorfordon och livsmedelshandel. Inom specialiserad butikshandel väntas sysselsättningen vara ungefär oförändrad de närmaste månaderna.”

Och mönstret upprepas. Medan Svensk Handels handelsbarometrar under de senaste månaderna visar på idel dystra rubriker som ”Framtidstron fortsatt dyster inom handeln” och ”Fortsatt svag framtidstro i handeln” så verkar handlarna säga något annat till KI. I juli var läget enligt KI:s rapport starkare än normalt och i augusti och september har tongångarna varit ännu mer positiva, då läget inom detaljhandeln bedöms vara mycket starkare än normalt.

Frågan är alltså varför svaren är så olika i två undersökningar som utgår från samma målgrupp. Att Svensk Handel är en organisation som i första hand jobbar för sina medlemmars intressen och inte för att göra oberoende undersökningar kan förstås spela in.

Just nu handlar det arbetet mycket om att kampanja för frysta lägstalöner och en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga.

 

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels

Stefan Carlén, chefsekonom Handels