Reaktionerna är starka på arbetsgivarnas förslag om att byta pengar till utbildning mot makten över vem som ska sägas upp. Ingenjörernas ordförande Ulf Bengtsson säger att det skulle vara en katastrof för det lokala fackliga arbetet.

Företrädare för Sveriges Ingenjörer rasar mot arbetsgivarnas förslag om omställning och turordning. Det finns fackliga företrädare som pratar om att lämna PTK.

–  Arbetsgivarnas förslag är inte roligt. Uppenbarligen försöker Svenskt Näringsliv få igenom så mycket som möjligt. Förslaget är en katastrof för det lokala fackliga arbetet eftersom det lägger avgörandet på alla väsentliga punkter hos arbetsgivaren, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Arbetet har tidigare berättat om förslaget som Svenskt Näringsliv la fram vid midsommar. Det innebär att 0,3 procent utöver lönepåslagen ska avsättas till en kompetensstiftelse och i gengäld får arbetsgivarna styra utformningen av turordningskretsarna, kompetens ska ligga till grund för uppsägningslistorna vid arbetsbrist, arbetsgivarna avgör vilken kompetens som behövs för jobbet och det ska inrättas en ny skiljenämnd som ska ersätta Arbetsdomstolen när det gäller oenighet om turordningen vid uppsägning.

Ulf Bengtsson tycker att de lokala parterna inte bara ska förhandla utan också ha krav på sig att komma överens och om de inte kommer överens tycker han att en möjlighet är att turordningen ska vara enligt las – uppsägningslistorna bygger på anställningstid.

En ny skiljenämnd tycker Ulf Bengtsson är onödig.

– AD är en slags skiljenämnd. Om man inte är nöjd med Arbetsdomstolen får man se över rutinerna.

Enligt uppgift till Arbetet är Unionen betydligt mer intresserade av att acceptera förslaget från arbetsgivarna. Ulf Bengtsson säger det finns skillnader i uppfattningar inom PTK.

– Det är möjligt att Unionen är beredda att betala ett högre pris för kompetensutvecklingen, men samtidigt tycker jag det låter som att Unionens ordförande Cecilia Fahlberg säger samma sak som vi när det gäller det lokala fackets inflytande, säger Ulf Bengtsson.

Till tidningen Kollega säger Unionens och PTK:s förhandlingschef Niklas Hjert att han är emot att det lokala fackets inflytande försvinner vid uppsägningar. Däremot säger han inget om hur han ställer sig till minskat fackligt inflytande.

Tidningen Ingenjören har pratat med lokala fackliga företrädare om arbetsgivarnas förslag.

– Det är en krigsförklaring mot lokalt fackligt arbete och mot den samarbetsanda som finns lokalt. I förlängningen är det en krigsförklaring mot den svenska modellen, säger Tomas Blidberg. Vice ordförande för akademikerna på Ericsson, Lindholmen i Göteborg.

– Det skulle slå undan fötterna på oss. Är det så här borde vi lämna PTK. Nu måste vi agera och visa konsekvenserna av förslaget, säger Magnus Sundemo, akademikerföreningens ordförande på Volvo Cars i Göteborg, till tidningen Ingenjören.