Att personal ska tas över när landsting och kommuner handlar upp kollektivtrafik är inte självklart. De svenska reglerna bygger på EU:s upphandlingsregler – och de kan tolkas olika. Men den allmänna uppfattningen om att kravet skulle vara olagligt håller på att svänga.

I en del fall är det inget snack om saken: Arbetsgivare som tar över en verksamhet är skyldig att också ta över personalen. Det gäller till exempel när ett nytt tågföretag tar över pendeltågstrafiken i Stockholm eller Skåne, med vagnar, depåer och allt – en så kallad verksamhetsövergång. Det följer av lagen om anställningsskydd, Las § 6b.

Men när kommuner och landsting byter bussbolag räknas det som regel inte som verksamhets­övergång. Ska personalen garanteras anställning i det nya bolaget måste de som upphandlar trafiken ställa det kravet särskilt.

En spridd uppfattning bland jurister i Sverige har varit att det här kravet inte är förenligt med EU:s principer för hur upphandlingar ska gå till. Det gäller framför allt den grundläggande principen om likabehandling av alla företag. Kravet att all personal måste tas över har juristerna sett som ett hinder för de företag som redan har en lagom stor organisation för den aktuella trafiken.

I en skrift från 2012 anslöt sig Konkurrensverket till uppfattningen att det är tveksamt om de som upphandlar exempelvis busstrafik kan kräva att personalen tas över. Det har bidragit till att kommuner och landsting inte vågat ställa det här kravet. Om kravet strider mot EU:s principer är det lätt att upphandlingen överklagas, med dyra och långdragna rättsprocesser som följd.

taxencitatKommunals jurist Oskar Taxén har synat argumenten för att krav på personalövertagande skulle strida mot upphandlingsreglerna – och funnit att de till stor del bygger på två missuppfattningar.

Den ena gäller en dom i kammarrätten i Göteborg, som mynnade ut i att en upphandling av linjetrafik fick göras om. Domen har övertolkats, hävdar Oskar Taxén. Kammarrätten invände mot att upphandlaren krävde att fordon och gasinfrastruktur skulle tas över till ett pris som den befintliga leverantören satte – och det kravet var uppenbart i strid med upphandlingsreglerna. Att kravet på personalövertagande skulle vara strid mot reglerna är en uppfattning som följt med av bara farten.

Också ett så kallat tolkningsmeddelande från EU-kommissionen har tolkats fel, enligt Kommunals jurist. Meddelandet, som går ut på att företag inte ska behöva förändra sin organisation för att lämna anbud, gäller bara upphandlingar av varor – inte tjänster som exempelvis busstrafik.

Oskar Taxén ser tecken på att de jurister i Sverige som arbetar med upphandling håller på att ändra synsätt, och närma sig hans uppfattning.
– För ett år sedan sa de att krav på personalövertagande var olagligt. Nu säger de att rättsläget är oklart. Om ett år tror jag att de kommer att säga att det är lagligt.

Lisa Sennström, Konkurrensverkets expert på sociala krav i samband med upphandlingar, säger:
– Egentligen har vi inte tittat närmare på frågan om man kan kräva att personalen tas över vid upphandling.

Er vägledning från 2012 mynnar ju ut i att det är tveksamt om sådana krav är tillåtna?
– Ja, men den vägledningen innehåller ingen djupare analys. Personligen tror jag att det finns anledning att se över frågan igen, och utreda vilka möjligheter man har.

 

LÄS OCKSÅ

• Kommunal tar strid för bussförarna i Kalmar

Kenneth har bytt arbetsgivare fem gånger