Länsbuss i Kalmar. Foto: www.kalmar.com

Att de anställda får behålla jobben ska vara ett krav när vi upphandlar kollektivtrafik, sa S, MP och V före valet. Men inför den stora upphandlingen av busstrafik i Kalmar län tvekar S-politikerna. Än gång tvingas hundratals förare leva i ovisshet.

I en rad upphandlingar genom åren har bussförare blivit av med sina anställningar, och tvingats söka jobb på nytt hos de bolag som tar över trafiken.

Kommuner och landsting har inte ställt kravet att personalen får behålla jobben, av rädsla för att det skulle strida mot lagen och EU:s upphandlingsregler.

Men hur upphandlingsreglerna ska tolkas är omdiskuterat, och allt fler, med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen, hävdar att det visst går att kräva anställningstrygghet i samband med offentliga upphandlingar.

– Det är inte rimligt att mer än 20 000 bussförare ska ha ont i magen vid varje ny upphandling, sa Ardalan Shekarabi till Arbetet i maj i år.

På central nivå är Socialdemokraterna numera överens med Kommunal: När landsting och kommuner upphandlar kollektivtrafik har de alla möjligheter att kräva trygghet för dem som arbetar i verksamheten. Före valet 2014 ställde sig även MP och V bakom den uppfattningen.

Men när enigheten mellan facket och Socialdemokraterna nu sätts på prov i det S-styrda landstinget i Kalmar län ser den inte ut att hålla.

Kalmars länstrafik är i full färd med att handla upp all linjetrafik med buss för en tioårsperiod, en affär på fem miljarder kronor som berör 500 bussförare. Tiotals bussbolag tävlar om uppdraget.

Karl-Johan Bodell

Ska förarna få behålla sina anställningar måste politikerna skriva in detta i anbudsunderlaget, som ska skickas ut den 10 september. När Arbetet frågar landstingets trafikdirektör Karl-Johan Bodell om kravet på personalövertagande finns med i underlaget för upphandlingen säger han:

– Det vill och kan jag inte svara på. Det är en het fråga, kan man säga.

Också Ulf Nilsson (S), ordförande i landstingets trafikstyrelse, svarar undvikande när Arbetet frågar om de anställda ska få behålla sina anställningar.

– Vi håller på att diskutera upphandlingsunderlaget i förhållande till lagstiftningen. Vi håller på att pröva frågan juridiskt.

Men till Kommunal har S-politikerna i trafikstyrelsen givit ett mer precist svar.

Mahlin Bergman

– Beskedet är att de kommer att kräva personalövertagande i tre geografiska områden. Det berör 20 procent av personalen, säger Mahlin Bergman, ordförande i Kommunals avdelning Sydost.

– Det räcker inte. Vi kan inte gå ut på garagen och säga: Ni 17 personer får behålla era anställningar, ni 14 får det inte. Politikerna måste kräva att all personal tas över.

För att sätta press på politikerna förbereder Kommunal nu en kampanj med annonser i massmedia.

Facket har tagit upp frågan om anställningstryggheten många gånger med landstingspolitikerna inför den stora upphandlingen i Kalmar län. Kommunals jurist Oskar Taxén, som har gjort en rättslig analys av vad som gäller vid offentliga upphandlingar, har hävdat att krav på personalövertagande inte krockar med lagstiftningen.

Men landstingspolitikerna i Kalmar tvekar.

– Den risk vi tar om vi ställer det kravet är att någon överklagar, och att processen förskjuts två år. Då är det mycket pengar i potten, säger Ulf Nilsson (S).

Landstinget har skickat ett utkast till upphandlingsunderlag till advokatfirman Lindahl i Göteborg för juridisk granskning, och enligt trafikdirektör Karl-Johan Bodell ska advokatfirman bedöma om det är juridiskt möjligt att kräva att nya bussbolag tar över personalen. Ett svar ska komma i mitten av den här veckan.

Oskar Taxén

Att politikerna ber om juridisk hjälp i den här frågan har hänt förr, och Oskar Taxén ser ett mönster:

– Juristerna brukar säga att rättsläget är ovisst. Varpå politikerna inte vågar kräva anställningstrygghet för personalen. Så får de anställda leva med oro och ovisshet – helt i onödan.

– Lindahls lär inte ge något annat svar än att läget oklart. I praktiken blir det ett råd till politikerna i Kalmar att inte kräva att personalen tas över.

Till Kommunal har landstingspolitikerna sagt att de ställer kravet på personalövertagande i tre avgränsade geografiska områden därför att landstinget just där är redo att ta över trafiken i egen regi ifall upphandlingen skulle överklagas.

– Det illustrerar rädslan hos politikerna, säger Oskar Taxén.

Vad betyder civilministerns uttalanden om att det är orimligt att de anställda förlorar jobben vid varje upphandling, och att lagstiftningen medger att ni kan kräva att nya bussbolag tar över den gamla personalen?

– Ministerns uppdrag är att om det finns oklarheter i lagstiftningen ska han justera den så att den blir tydligare, svarar Ulf Nilsson.

 

LÄS OCKSÅ

• Så ska bussjobben tryggas
Intervju med civilministern Ardalan Shekarabi (S), från maj 2015.

Kenneth har bytt arbetsgivare fem gånger

Oklara regler för personalövertagande